INBOUND 2021 - Mitä uutta HubSpot?

HubSpot esitteli INBOUND 2021 -tapahtumassa alustan uusia ominaisuuksia ja päivityksiä. Tiivistämme tässä blogitekstissä tapahtuman suurimmat opit, julkaisut ja ajatukset. Lisäksi esitämme, kuinka ne vaikuttavat HubSpot-käyttäjän arkeen.

HubSpot painotti asiakaskokemuksen merkitystä tapahtuman pääpuheessa. Darmesh Shah,  yksi yrityksen perustajista ja nykyinen CTO, vakuutti, että asiakastyytyväisyys pysyy tärkeimpänä tekijänä. Tilaisuuden kantavaksi teemaksi muodostuikin asiakaslähtöisyys ja käyttäjän huomiointi digitaalisissa myynnin ja markkinoinnin alustoissa.

HubSpot viesti uudistuksista It’s Time to Put the ”C” Back in CRM -sloganilla ja painotti kolmea olennaista c:tä: customer-centric, connected & customizable. Muutoksien tarkoitus on tehdä ohjelmistosta entistä asiakaskeskeisempi, yhdistettävämpi ja muokattavampi. Esittelemme uudistukset seuraavissa kappaleissa.

Customer-centric – asiakaskeskeisyys

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi HubSpot julkaisi asiakasportaalit (Customer Portals), räätälöidyt asiakaskyselyt (Customer Feedback Surveys) ja natiivin maksutyökalun (HubSpot Payments).

Portaalit luovat paremmat mahdollisuudet tuki- ja palvelutoimintojen ja asiakkaiden vuorovaikutukseen. Asiakkaalle portaali on alusta läpinäkyvämpään yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Uusi työkalu on myös muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Räätälöityjen asiakaskyselyiden laatimiseen on rakennettu uusi toiminnallisuus, joka tekee kyselyiden toteuttamisesta joustavampaa.

Natiivi maksutyökalu mahdollistaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman myyntiprosessin, jonka kautta myyntidata ja asiakasdata päätyvät suoraan samaan kohteeseen. B2B-myynti tapahtuu usein monien erillisten työkalujen ja alustojen kautta, kun taas HubSpotin työkalu yksinkertaistaa prosessin yhdelle alustalle. Yksinkertaisempi ja asiakkaalle mieluisempi ostokokemus vähentää turhautumista, hukattua aikaa ja jopa hukattuja mahdollisuuksia. Maksutyökalu lanseerataan aluksi vain Yhdysvaltojen markkinoilla.

Connected – datan yhdisteltävyys

Datan parempi järjestäminen ja raportoinnin kehittäminen on myös ollut kehittämisen keskiössä. Uutena lisäosana HubSpot julkaisi Operations Hub Enterprisen. Datalähteiden yhdisteltävyys ja integraatioiden merkitys on kasvanut, sillä datan määrä tietojärjestelmissä on räjähtänyt. Siksi myös HubSpot haluaa tarjota alustallaan parempia ominaisuuksia tietojen ja järjestelmien yhdistämiseen. Operations Hub Enterprise mahdollistaa tämän huomattavasti entisiä ratkaisuita laajemmin.

Uudet ratkaisut helpottavat toimien mittaamista, seuraamista ja raportointia. Tällä on suuri merkitys varsinkin, kun liiketoimintadata voidaan yhdistää asiakasdataan. Enterprise-lisenssi tuo mukanaan datasetit (data sets), joiden avulla voidaan kuratoida datan keräämistä entistä paremmin. Nopeamman ja johdonmukaisemman raportoinnin ansiosta johto pystyy tekemään päätöksiä kontrolloidusti.

Customizable – muokattavuus

Muokattavuuden kehittämiseksi HubSpot on lanseerannut liiketoimintayksiköt (Business Units) ja teknisen testausympäristön (Sandbox). Uusimmat parannukset antavat pääkäyttäjille mahdollisuuden muokata ja luoda HubSpot-käyttöliittymänsä haluamallaan tavalla.

Liiketoimintayksiköiden avulla voi hallita helposti useita brändejä yhdellä HubSpot-portaalilla, jonka avulla tuodaan CRM ja koko alusta brändeille ja yksiköille.

Teknisessä testausympäristössä voi testata uusia ominaisuuksia ja optimointia muuttamatta asiakkaan oikeita asetuksia ja järjestelmiä. Kehittämistä tehdään siis turvallisessa ympäristössä, ilman riskejä.

Yhteenveto

Kaikki uudistukset auttavat Hubspot-käyttäjää saamaan alustasta enemmän irti ja kustomoimaan sen tavalla, joka sopii omiin tarpeisiin ja käytäntöihin. HubSpot on kehittänyt jatkuvasti ohjelmistoaan ja pyrkinyt lisäämään asiakkaan tehokkuutta muokattavien ja spesifien ominaisuuksien avulla. INBOUND 2021 jatkoi samalla linjalla. Jälleen HubSpotin tossu sopii jokaiseen jalkaan hieman paremmin.

Tarvitsetko apua markkinoinnin automaation suunnitteluun, sisällöntuotantoon tai operointiin? Valve on keskittynyt B2B-yritysten markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen – meiltä löydät sekä sisällöntuotannon että digimarkkinoinnin ja automaation ammattilaiset.

Valveen toimitus