Markkinointi- ja viestintätoimisto yritysvastuun kantajana

Vastuullisuus on saanut aivan uudenlaisia ulottuvuuksia viime viikkoina – yritykset ja yhteisöt ympäri maailmaa ovat ottaneet aktiivisesti kantaa Venäjän hyökkäyksen aiheuttamaan kriisiin, ja moni on myös vetäytynyt Venäjän markkinoilta siitäkin huolimatta, että sillä on monelle suuria taloudellisia vaikutuksia. Yritykset ovat osoittaneet, mikä voima niillä halutessaan on.

Yrityksiltä on jo pidempään odotettu aktiivista roolia yhteiskuntavastuun kantamisessa. Asialistan kärjessä ovat olleet globaalit ympäristö- ja sosiaaliset kestävyyshaasteet. On herätty esimerkiksi siihen, että makeaa vettä ei tule maapallolle mistään lisää, vaan nykyisistä vesivarannoista on kyettävä huolehtimaan. Kansainvälinen hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) on hiljattain julkaissut väliraporttinsa ilmaston lämpenemisestä, joka lisää entisestään paineita niin eri maiden hallituksille kuin yrityksille ja yhteisöille.

Myös meillä on yrityksenä vastuu oman toimintamme vastuullisuudesta. Siitä, että kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme oikein, huolehdimme liiketoiminnan jatkuvuudesta, kiinnitämme huomiota ekologiseen jalanjälkeemme, noudatamme lakeja ja osallistumme oman alamme parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.

Sekin on selvää, että meillä viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisilla on myös vastuu edistämistämme ja jakamistamme sisällöistä. Nyt jos koskaan on erityisen tärkeää viestiä vastuullisesti ja kiinnittää esimerkiksi huomiota viestien alkuperään ja lähteiden luotettavuuteen, niin ammattilaisina kuin yksityishenkilöinäkin.

Vastuullisuustavoitteet sidosryhmävuoropuhelujen pohjalta

Työtä vastuullisten liiketoimintatapojen kehittämiseksi on tehty Valveessa jo pitkään, mutta haluamme kehittää toimenpiteiden ja tavoitteiden systemaattista seurantaa ja mittaamista, sekä tavoitteista ja tuloksista viestimistä. Ollaksemme tulevaisuudessa vieläkin parempi työnantaja ja kumppani asiakkaillemme, meille on tärkeää ymmärtää, mihin voimme ja mihin meidän pitää yhteiskunnassa yrityksenä vaikuttaa.

Käynnissä on vuoropuhelu tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Tammikuussa kysyimme henkilöstön näkemyksiä Valveen vastuullisuudesta. Peräti 45 % henkilöstöstä vastasi ja saimme todella hyvää pohjaa yritysvastuuohjelman rakentamiseen. Maalis-huhtikuussa on vuorossa asiakaskysely ja -haastattelut. Kevään aikana määrittelemme meille olennaisimmat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun näkökulmat ja laadimme yritysvastuuohjelman tavoitteet ja toimenpidesuunnitelman. Valveen yritysvastuusuunnitelma sai myös Valveen hallitukselta varauksettoman hyväksynnän: asia on tärkeä ja sitä tulee edistää.

Toimialan innovaattoriksi

Lopuksi vielä positiivinen kehitysnäkökulma. Se tiedetään, että vastuullinen toimija saa edullisempaa rahoitusta, sitoutuneempia työntekijöitä, pienentää liiketoimintansa riskejä ja edistää monia muita hyvää taloudenpitoa tukevia tekijöitä. Mutta sekin tiedetään, että fiksulle vastuullisuus voi olla paljon enemmän. Samalla, kun kestävän kehityksen haasteet ovat suuri yhteiskunnallinen kysymys, tarjoavat ne myös mahdollisuuksia innovaatioihin ja uuteen liiketoimintaan. Innovaatioita ja ratkaisuja yrityksiltä myös odotetaan: edelläkävijöillä vastuullisuus on osa strategiaa ja sen avulla luodaan kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Kirsi Nurmi

Director, Senior Consultant, +358 45 2719 559