Miten hyödyntää vaikuttajamarkkinointia viestinnässä?

Vaikuttajamarkkinointi on noussut kiistatta yhdeksi vaikuttavaksi keinoksi perinteisten viestintäkanavien rinnalle. Samalla se on myös hyvin suunniteltuna helppo ja kustannustehokas tapa tavoittaa oikea kohderyhmä ja puhutella heitä samaistuttavalla tavalla. Silti B2B-kentällä ja julkisissa organisaatioissa vaikuttajamarkkinointia on hyödynnetty toistaiseksi vielä suhteellisen vähän.

Aloitetaan siis sillä, mitä vaikuttajamarkkinointi on?

Vaikuttajamarkkinointi on suunniteltua markkinointiviestintää, jonka pihvi on vertaiskokemuksessa. Vaikuttajamarkkinointia voi verrata suosittelukulttuuriin, jossa vaikuttaja tavoittaa yrityksellesi tai organisaatiollesi oikean kohderyhmän ja puhuttelee heitä samaistuttavalla tavalla – ihmiseltä ihmiselle. Tämä tuo brändin viestiin uskottavuutta ja aitoutta vaikuttajien henkilökohtaisten tarinoiden kautta.

Keskeistä on erottaa vaikuttajamarkkinointi vaikuttajaviestinnästä, jossa vaikuttaja on puolestaan itse vaikuttamisen kohteena. Vaikuttajaviestinnällä tarkoitetaan siis lobbausta eli vaikuttamista päättäjiin ja yritysjohtajiin.

Entä miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa (viimeistään nyt alkaa) tehdä?

On tutkittu, että ihmiset omilla kasvoillaan, persoonillaan ja näkemyksillään ovat 10 kertaa mielenkiintoisempia kuin yritysbrändit. Inbound-markkinoinnin ja myynnin ohjelmisto HubSpotin vuonna 2018 tekemän luottamustutkimuksen mukaan jopa 71% ostopäätöksistä tehdään mieluummin sosiaalisen median suosittelujen perusteella, kuin oman yrityksen brändiviestinnän kautta. Lisäksi 77% ihmisistä on valmis kokeilemaan uutta tuotetta tai palvelua, jos samaistuttava henkilö suosittelee sitä.

Vaikuttajamarkkinoinnin arvokkuus sijaitseekin vaikuttajien kohdeyleisöön liittyvässä luottamussuhteessa. Vaikuttajat tuntevat seuraajansa hyvin ja tietävät minkälainen sisältö tai viestit seuraajia kiinnostavat. Seuraajat vastavuoroisesti luottavat ja uskovat vaikuttajien näkemyksiin. Näin vaikuttajamarkkinoinnilla saadaan aikaan toivottuja tuloksia, liittyvät ne sitten myynnin lisäämiseen, ajattelutapojen muutokseen, brändiviestin kirkastamiseen tai ajatusjohtajuuden rakentamiseen.

Aika sisällyttää vaikuttajamarkkinointi osaksi viestinnän vuosisuunnitelmaa

 Jotta vaikuttajamarkkinoinnilla saadaan haluttuja tuloksia, tulee se osata valjastaa osaksi viestintästrategiaa. Tämä tarkoittaa myös vaikuttajamarkkinoinnille varattua budjettia.

Kun vaikuttajien hyödyntäminen on sisällytetty strategiaan, on se myös askel paremman viestinnän toteuttamisessa.

Suunnittelussa keskeistä on yhteistyön tavoitteiden sekä kohderyhmän määrittely, jotka luovat pohjan vaikuttajavalinnoille. Yhteistyön tulee olla läpinäkyvää, aitoa ja vaikuttajansa näköistä. Tärkeää on valita yrityksen tai brändin arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia. Valintaa ei siis tule tehdä pelkkien seuraajamäärien perusteella, sillä esimerkiksi mikrovaikuttajilla (1 000 – 10 000 seuraajaa) voi olla puolestaan parempi sitoutuneisuusaste. Viestinnässä kannattaisi panostaa pitkäaikaisiin vaikuttajasuhteisiin eli brändilähettiläisiin. Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa yrityksen tai brändin syvällisempien arvojen, sanomien ja pääviestien levittämisen kohderyhmälle.

Lopuksi vielä viisi vinkkiä tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin viestinnässä:

  • Kirjaa vaikuttajien hyödyntäminen viestintästrategiaan ja aseta sille tavoitteet
  • Määritä selkeä kohderyhmä jalkautettavalle pääviestille
  • Valitse sopiva vaikuttaja tai vaikuttajat sekä yhteistyömuoto
  • Hyödynnä vaikuttajan sisältöä omissa viestintäkanavissa

Muista mittaus eli analysoi dataa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin!

Valveen toimitus