Miten kytkeä tapahtumat markkinoinnin ja myynnin prosesseihin?

Tapahtumien digitalisointi ja virtualisointi on vaikuttanut ratkaisevasti markkinoinnin ja myynnin tekemiseen, jolloin on entistä tärkeämpää miettiä kokonaiskuvaa ja sitä, miten tapahtumat tukevat strategisia tavoitteita.

Valve_blogi_tapahtuma_1080x1080-2_230907

Kun suunnittelu alkaa, kaikki lähtee liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta ja tavoitteiden asettamisesta. Onko tavoitteena kehittää tunnettuutta, vauhdittaa myyntiä, parantaa ajatusjohtajuutta tai sitouttaa sidosryhmiä? Tavoitteita pitää lisäksi paloitella pienempiin eräkokoihin, merkkipaaluihin ja tekemisen tasolle asti.

Jos tavoitteena on vauhdittaa myyntiä, on määritettävä tavoitteita kuten: osallistujamäärä, uusien myyntivalmiiden liidien ja kauppojen määrä. Pitkissä B2B ostoprosesseissa tulosten analysointi kestää, joten olennaista on asettaa välivaiheen tavoitteita ja merkkipaaluja. Tällöin ”pohjantähtitavoite” pysyy paremmin näköpiirissä ja suunta oikeana.

Kun tarpeet on tunnistettu ja tavoitteet asetettu, on syytä tunnistaa arvokkaimmat kohderyhmät ja muotoilla vaikuttavat ydinviestit. Tämän jälkeen suunnitellaan tapahtuman konsepti tarkemmin. On elintärkeää miettiä osallistujakokemus ennen tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen. Digitaaliset kanavat mahdollistavat paljon syvempien ja pitkäkestoisempien kokemuksien luonnin, jolloin on suunniteltava hyvin tarkasti mitä sisältöä pitää luoda missäkin kanavissa ja mihin aikaan.

Toimenpiteet toteutetaan käytössä olevilla työkalulla ja niissä oleva data ohjaa kaikkea tekemistä. Samalla on hyvä määritellä markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö tapahtuman jälkeen. Miten myynti tarttuu tapahtumasta saatuihin liideihin ja miten markkinointi tukee tätä työtä.

Tapahtumakonsepti vai ”always on experience”?

Myynnillä on tulevaisuudessa haastavampaa luoda suhteita ja löytää kosketuspintoja asiakkaisiin perinteisin metodein. Perinteiset messut ja tapahtumat eivät houkuttele enää asiakkaita samalla tavalla. Tulevaisuus on avoin pandemian jälkeen. B2B asiakaspolku vaatii yhä enemmän digitaalisia kanavia ja kosketuspintoja. Kun kilpailu digitaalisissa kanavissa kasvaa ja sisältö on runsaampaa, erottautuminen on välttämätöntä. Livetapahtumien rikastaminen ja kohderyhmien laajentaminen tulevat olemaan avainasemassa.

Tällöin siirrytään pitkäkestoisempiin asiakaskokemuksiin. Pystymme Valveella luomaan edistyksellisiä tapahtumia 3D-maailmaan perustuvia ympäristöjä ja showroomeja. Niiden avulla voimme sitouttaa asiakkaat vaikuttavien 3D-visualisaatioiden avulla. Ne voidaan lisäksi sovittaa nykyisen verkkosivuston jatkeeksi.

Tämän jälkeen on mietittävä tarkemmin, miten hyödyntää saatua asiakastietoa. CRM-, CMS- ja markkinoinnin automaatio -järjestelmien integrointi tapahtuma-alustaan mahdollistaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia muodostaa räätälöityjä asiakaskokemuksia pidempikestoisemmin.

Miten olemme avuksi?

Tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa kohderyhmät ja ydinviestit, suunnittelemme konseptin ja kiteytämme tarpeet ja tavoitteet, jotta saavutamme pitkäaikaisia tuloksia. On tärkeää viestiä brändistä, palveluista ja ratkaisuista kiehtovalla tavalla tulevaisuudessa.

Houkuttelemme osallistujat vaikuttavilla sisällöillä tapahtumaan. Huolehdimme, että myynti saa laadukkaita pelipaikkoja. Integroimme tarvittaessa nykyiset CMS-, CRM- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmät tapahtumakokonaisuuteen. Pidämme huolta toimintavarmuudesta, datan hallinnasta ja järjestelmien hyödyntämisestä.

Ota hyöty irti käytössä olevista alustoista ja laajenna niitä ja niiden käyttöä pitkälle vietyyn asiakaskokemukseen. Integroimme käytössä olevat järjestelmät käyttäjäystävälliseen visuaaliseen immersiiviseen rajapintaan.

Kun yhdistämme tapahtumat osaksi myynnin ja markkinoinnin keinoja vahvalla liiketoimintaymmärryksellä, saamme aikaan mitattavia tuloksia.

Varaa kalenteristani aika, niin keskustellaan lisää! 

 

Pauliina Kuokka

Director, Customer Success +358 40 070 8787