Näin vältät oikosulut B2B-brändin rakentamisessa

Liian usein sana brändi laittaa aivot oikosulkuun. Mitä ihmettä se oikein tarkoittaa? Mitä merkitsee brändimarkkinointi? Ja mitä hyötyä siitä voisi konkreettisesti olla? Tässä blogikirjoituksessa vastaamme kuumottaviin brändikysymyksiin.

valve_blogi_kuvitus_b2b_brandi_some_231213_1080x1080_kuva

Mitä brändi tarkoittaa?

Brändi on ennen kaikkea se tunne, jonka haluat omistaa kohderyhmän mielissä. Mikä on se uniikki arvo, jota kukaan muu ei pysty tarjoamaan? Brändiin sisältyy myös tekemisen tarkoitus – minkä myönteisen muutoksen se haluaa tuottaa ihmisille, jotka ovat sille tärkeitä.

Brändin kuuluu asettaa standardi sille, miten asiakkaita kuuluu kohdella ja palvella. Sillä on samoja tunnistettavia ominaisuuksia kuin ihmisillä: visuaalinen ilmentymä, arvot, tietty käyttäytymismalli, tavat ja äänensävy.

Miksi brändin rakentaminen on vielä tärkeämpää kuin aiemmin?

Nopeasti digitalisoituvat B2B-ostoprosessit ovat tehneet brändin luotettavuudesta entistä tärkeämmän. Kun myyjien rooli ostoprosessissa pienenee, brändin kyky luoda luottamuksen tunnetta ja vahvaa tunnesidettä asiakkaisiin korostuu. Digitaalisessa ympäristössä B2B-brändeiltä vaaditaan yhä parempia taitoja rakentaa vahvoja asiakassuhteita.

Katso webinaaritallenne digitalisoituvista B2B-brändeistä!

 

Mitä brändimarkkinointi merkitsee?

Brändimarkkinoinnin perimmäinen tarkoitus on saavuttaa haluttu tunne ja asema ihmisjoukossa, jota pystytään parhaiten palvelemaan. Se on suunnitelmallista työtä, jota tehdään kaikissa asiakkaan kohtaamispisteissä, niin digitaalisissa kuin fyysisissä. Brändimarkkinointi ei ole pelkästään markkinointiviestintää, vaan se välittyy myös tuotteissa, palveluissa ja tiloissa, kuten toimistoissa ja tehtaissa.

Miten brändimarkkinoinnilla rakennetaan vahvaa tunnettuutta?

Saat brändinrakennuksen raiteilleen seitsemän kohdan ohjelmalla:

 1. Tunnista brändin tarkoitus
  • Miksi yrityksesi on olemassa? Minkä myönteisen muutoksen haluat tuottaa ja kenelle?
 2. Asemoi brändi
  • Minkä tunteen, lauseen tai sanan haluat omistaa ja missä kontekstissa?
 3. Kirkasta arvolupaus
  • Kiteytä brändin tekemisen tarkoitus ja uniikki arvo muistettavaan, yksinkertaiseen ja ytimekkääseen lausahdukseen.
 4. Määrittele brändin identiteetti
  • Miltä brändi kuulostaa ja näyttää? Miten se käyttäytyy kaikissa kohtaamispisteissä?
 5. Lisää tietoisuutta brändistä
  • Tämä on etenkin B2B:ssä ylenkatsottua toimintaa. Lisäät tietoisuutta brändistä nostamalla esiin arvolupausta ja myönteistä muutosta, joka halutaan saavuttaa tietyn kohderyhmän mielissä ja toiminnassa. Tätä tehdään kaikissa kohtaamispisteissä asiakkaan kanssa, kuten verkkosivuilla, toimistossa, verkkokaupassa, tehtaalla, sosiaalisessa mediassa, sähköpostiviesteissä ja tapahtumissa.
 6. Paranna sitoutumista
  • Kehitä asiakassuhteita tiiviimmällä ja laadukkaammalla yhteydenpidolla. Yhteiset tapahtumat, säännöllinen viestintä ja toiminnan kehittäminen ovat loistavia tapoja tähän.
 7. Ylläpidä systemaattisuutta
  • Pidä huolta siitä, että brändi – sen visuaalisuus, äänensävy ja koko asiakaskokemus – on yhtenäinen kaikissa kohtaamispisteissä päivästä toiseen.

Lue blogi, jossa kerromme tarkemmin, miten luoda vahva B2B-brändi!


Mitkä ovat brändin hyödyt?

Brändi voi vaikuttaa myönteisesti niin asiakkaisiin kuin itse yrityksen menestykseen ja kestävyyteen. Tässä on joitakin vahvan brändin tärkeimmistä eduista: 

 1. Tunnistettavuus: Vahva brändi on helposti tunnistettavissa. Kun asiakkaat voivat tunnistaa ja muistaa brändisi, he ovat valmiimpia valitsemaan tuotteesi tai palvelusi kilpailijoiden sijaan.
 2. Asiakasuskollisuus: Hyvin tunnettu brändi rakentaa luottamusta ja uskollisuutta asiakaskunnassa. Kun ihmiset saavat myönteisiä kokemuksia brändistäsi, heistä tulee todennäköisemmin toistuvia asiakkaita ja kannattajia, jotka suosittelevat brändiä muille.
 3. Premium-hinnoittelu: Vahvat brändit voivat usein veloittaa tuotteistaan tai palveluistaan enemmän. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän brändistä, johon he luottavat ja jota he pitävät arvokkaampana.
 4. Kilpailuetu: Vahva brändi luo kilpailuedun. Se auttaa erottamaan yrityksesi muista ja voi toimia esteenä uusille kilpailijoille.
 5. Vahvempi uskottavuus ja luottamus: Tunnettava ja arvostettu brändi parantaa uskottavuutta ja luottamusta. Asiakkailla on tapana valita brändi, johon he luottavat – erityisesti aloilla, joilla luottamus on ratkaisevan tärkeää.
 6. Tehokkaampi markkinointi: Vahva brändi tekee markkinointiponnisteluista tehokkaampia. Asiakkaat sitoutuvat ja reagoivat myönteisesti markkinointiviesteihin brändiltä, jonka he tunnistavat ja luottavat.
 7. Yhdenmukainen asiakaskokemus: Vahva brändi varmistaa yhdenmukaisuuden eri kosketuspisteissä. Asiakkaat odottavat brändiltäsi tietyntasoista laatua ja kokemusta.
 8. Resilienssi: Yritykset, joilla on vahva brändi, ovat usein kestävämpiä vaikeina aikoina. Myönteinen brändikuva voi auttaa lieventämään kielteisten tapahtumien vaikutuksia ja ylläpitämään asiakasuskollisuutta.
 9. Globaali laajentuminen: Joukosta erottuvat brändit voivat laajentua menestyksekkäästi kautta maailman. Vahva identiteetti ylittää kulttuurirajat ja vetää puoleensa monenlaisia yleisöjä.

Uskomme Valveella näihin teeseihin. Rakennamme brändejä, jotka ovat vastuullisia, vahvoja ja nykyaikaisia. Jos haluat keskustella lisää siitä, miten yrityksesi voisi rakentaa itsestään vahvemman brändin, varaa kalenteriaika alta!

 

 

Markus Valtonen

Client Director, Growth Marketing Strategist