Näin vältät sisältöjen hautausmaan – pirstaleista sisältöpilareihin

Elämme maailmassa, jossa kanavat ja sisällöt ovat pirstaloituneempia kuin koskaan aikaisemmin. Vaivumme maailmaan, jossa ihmiset selailevat zombeina somesyötettä julkaisusta toiseen. Sisällöntuottajina ja vaikuttajina haluamme välttää sisältöjen hautausmaan ja löytää tien pirstaleista sisältöpilareihin. Miten siis varmistaa tärkeiden teemojen läpimeno ja vaikuttavuus?

 Sisältöpilarit_20231023

Tässä ajassa voittava strategia on luoda sisältökoneisto, jota asiakkaasi rakastavat. Samalla kun budjetit ovat tiukat, pidempien sisältöjen monipuolinen hyödyntäminen ja pilkkominen avaavat mahdollisuuden pienten resurssien tuotteliaalle käytölle.

Lähes jokaisella B2B-yrityksellä on tapahtumia, webinaareja, blogikirjoituksia ja videoita. Mutta mitä näille sisällöille tapahtuu, kun painat julkaisunappia? Liian usein käy niin, että oikeita asioita ei toteudu riittävästi. Videot jäävät YouTuben syövereihin tai webinaaria varten tehty pidempimuotoinen sisältö jätetään osallistuneiden iloksi. Tallenne saatetaan laittaa perään, mutta kuinka moni ilmoittautuneista sen oikeasti katsoo? Liian harva.

Miten voit sisältöpilarimallin avulla parantaa sisältöjen vaikuttavuutta?

Sisältöpilarin toimintamallin tarkoituksena on, että pidempimuotoisesta sisällöstä, kuten esimerkiksi tapahtumatallenteesta, saadaan pilkottua monipuolisesti sisältöjä eri kanaviin. Ideana on, että mallin avulla pystyt käsittelemään aihetta kattavasti ja riittävän usein. Voit tuottaa viihdyttäviä, opettavia, inspiroivia ja myyviä näkökulmia samasta sisällöstä. Esimerkiksi voit tehdä lyhyitä tekstinostoja, videoklippejä ja kuvia tapahtumasta sekä jakaa niitä kanavissa, joissa tavoitat kohderyhmäsi. Hyödynnä siis parhaita paloja, letkautuksia ja hauskoja pätkiä viestinnässäsi. Lisäksi voit kirjoittaa tapahtumista blogikirjoituksia, referenssitarinoita ja laskeutumissivuja. Tärkeää onkin luoda sisältöjä asiakkaan matkan eri vaiheisiin.

Sisältöjä on myös syytä räätälöidä eri kanaviin sopivaksi. Kannattaa miettiä, miten saat eri kanavissa sitoutettua ihmisiä parhaiten. On myös hyvä pohtia, miten eri sisältömuodot, kuten videot tai tekstijulkaisut, voivat soveltua eri kanaviin ja eri yleisöille.

Jotta sisältöpilari ei pirstaloidu, tarvitset selkeän suunnitelman ja jaksotuksen, mitä materiaalia tulee missäkin vaiheessa kuhunkin kanavaan. Markkinoinnilla ja viestinnällä pitää olla punainen lanka ja tarinallinen jatkuvuus kaikessa tekemisessä. Jokainen jatkojulkaisu syventää suhdetta teemaan ja yritykseesi. Näin toimimalla parannat asiakassuhteitasi ja ohjaat asiakkaitasi kohti toivottua suuntaa. Samalla takaat, että yrityksesi liiketoiminnalle tärkeästä sisällöstä ja panostuksesta jää muutakin käteen kuin kiva tapahtuma ja YouTube-video.

Miten löydät oikean sisältöpilarin?

Parhaat teemat löydät kolmen osa-alueen ristiinliitoksesta. Nämä kolme osa-aluetta ovat:

  1. Liiketoiminnan tavoitteet
  2. Vahvat asiakastrendit ja markkinasignaalit
  3. Sisältöjen potentiaali markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi

Huippuluokan sisältöpilareissa yhdistyy liiketoiminnallinen potentiaali, vahvat markkinasignaalit sekä julkaisujen korkea vaikutusmahdollisuus asiakaskäyttäytymiseen. Tällöin sisältöpilareihin, kuten tapahtumiin, käytetyt resurssit ovat tuottavia. Julkaisuihin nivoutuu yrityksen strategiaan, olemassaolon oikeutukseen sekä asiakaskentän tarpeisiin liittyvät asiat. Erinomainen sisältöpilari ottaa kantaa, antaa lupauksen ja ohjaa tekemistä.

Miltä tulevaisuuden sisältöpilarit voisivat näyttää?

Siirrymme somezombeina kohti korkeampia voimia. Tulevaisuudessa metaverset synnyttävät sirpaleista kokonaisuuksia, kuin Doctor Strangen multiversumissa konsanaan. Hieman vakavammin otettavassa teollisessa liiketoiminnassa ja suurten ratkaisujen myynnissä (esimerkiksi satamanosturit ja verkkoliikenneteknologiat) virtuaaliympäristöt luovat hedelmällisempiä mahdollisuuksia tuotteiden esittelylle, asiakkaiden kouluttamiselle ja sitouttamiselle. Ympäristöistä kehkeytyy sisältökeskuksia, johon voimme koota tärkeimmät tiedot, videot ja artikkelit asiakkaalle helpolla ja näyttävällä tavalla. Voimme esimerkiksi visuaalisesti näyttävällä ja pelillistetyllä tavalla luoda metsäkoneiden valmistajalle ympäristön, jossa asiakas pääsee testaamaan koneen ominaisuuksia aivan kuin itse olisi ohjaamassa laitetta. Lue lisää tulevaisuuden B2B-liiketoiminnasta täällä.

Myös perinteisimmissä sisältömuodoissa, kuten tapahtumissa ja webinaareissa, potentiaalit ovat isoja. Erityisesti tilaisuuksien jälkimarkkinoinnissa voidaan saavuttaa selkeästi parempia tuloksia, kun uskalletaan hyödyntää tapahtumassa saatua sisältöä monipuolisesti ja pilkkoa sitä eri kanaviin sopiviksi julkaisuiksi.

Kun liiketoiminnan tavoitteet ja vahvat asiakastrendit on huomiotu, sisältöpilarimalli voi palvella suuresti niin asiakkaitasi kuin yritystäsi.

Markus Valtonen

Client Director, Growth Marketing Strategist