Raikkaampi, rohkeampi Valve – kuinka uudistimme oman visuaalisen ilmeemme

Visuaalinen ilme on brändin näkyvin ilmentymä. Se on ensimmäinen asia, johon asiakkaat ja sidosryhmät kiinnittävät huomionsa ja jonka avulla he muodostavat käsityksen brändistä. Sillä on voima luoda pitkäkestoisia mielikuvia, ja juuri siksi siihen kannattaa panostaa. Ilme ei ole vain tunnuksen, värien tai typografian summa – se on organisaation sielu, joka heijastaa arvoja, kulttuuria ja persoonallisuutta.

 

Blogi-kuvitus_Valve_ilme_1080x1080px

Millaisia työvaiheita sitten tarvitaan onnistuneen visuaalisen ilmeen luomiseen?

Nykytilasta analyysin kautta luovaan konseptointiin

Maailman muuttuessa päätimme Valveella uudistaa brändimme vastaamaan paremmin liiketoimintastrategiaamme ja asiakkaidemme tarpeita. Samalla arvioimme visuaalista ilmettämme kriittisellä silmällä. Ilmeuudistus alkoi nykytila- ja kilpailija-analyysillä, josta saimme selkeän käsityksen siitä, miten visuaalinen ilmeemme näyttäytyy suhteessa kilpailijoihin. Järjestimme workshopin, jossa Valveen designerit saivat kukin tuoda esiin villeimmätkin näkemyksensä siitä, miltä uusi ilme voisi näyttää. Paitsi että tällainen ideointi oli antoisaa, se sai myös aikaan paljon toteutuskelpoisia oivalluksia.

Analyysin ja workshopin pohjalta siirryimme konseptointivaiheeseen, jossa rakensimme kolme moodboardia. Jokainen niistä heijasteli erilaista näkökulmaa Valveen strategiasta. Työryhmämme kokosi alustavat hahmotelmat ja esitteli ne johtoryhmälle ja henkilöstölle.

Selkeä prosessi antaa vakaan pohjan rohkeallekin uudistukselle

Saatujen palautteiden avulla hioimme lopullisen designin, joka alkoi elää eri sovelluksissa, kuten esityspohjissa ja sosiaalisessa mediassa. Ilmeuudistuksen kruunasi tänä syksynä valmistunut nettisivustomme.

Selkeällä, mutta luovuudelle tilaa jättävällä prosessilla varmistimme, että Valveen uusi ilme heijastaa strategiaamme ja arvojamme sekä jatkuu johdonmukaisesti kaikilla brändin kosketuspinnoilla. Tunnuksemme sai jatkaa elämäänsä yhdistettynä uuteen, rohkeaan muotokieleen sekä raikkaaseen ja energiseen väripalettiin. Kuvamaailma tuotiin nykypäivään abstraktilla ja elegantilla otteella. Moderni, pelkistetty typografia on ilmeessä piste i:n päällä.

Onnistunut ilme valloittaa niin asiakkaat kuin oman väen

Visuaalinen ilme näyttäytyy brändin kohderyhmille tunnistettavana ja johdonmukaisena kokonaisuutena, joka huomioi erilaiset aistit, kokemukset ja tunteet. Se antaa viitteen, millä toimialalla ollaan ja kenelle tuotteet tai palvelut on suunnattu. Ja mikä tärkeintä, se luo visuaaliset raamit brändin ytimelle.

Meitä visuaalisen ilmeemme uudistus muistutti siitä, minkä olemme nähneet myös asiakkaidemme kanssa työskennellessä. Kun visuaalisuuden suuntaviivat on ensin luotu, on tärkeää ottaa mukaan keskeiset sidosryhmät, kuten työntekijät. Parhaimmillaan visuaalinen ilme paitsi sitouttaa ja luo brändiuskollisuutta, myös vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Keskeinen osa uudistustamme olikin graafinen sydänelementti, joka kuvastaa valvelaisten intohimoa ja tekemisen draivia – ja tervehtii meitä joka päivä toimistolla kahvimukien kyljissä.

Millaisia vaiheita visuaalisen ilmeen uudistukseen voi kuulua?

Tässä Valveen muistilista avuksesi:

  1. Tarpeen määrittely: Selvitetään, miksi uutta visuaalista ilmettä tarvitaan ja mitä tavoitteita sillä halutaan saavuttaa.
  2. Nykytila- ja kilpailija-analyysi: Kartoitetaan organisaation nykyinen visuaalinen ilme ja tutkitaan, miltä kilpailijoiden visuaaliset ilmeet näyttävät.
  3. Brändistrategian ja kohderyhmien tarkistus: Varmistetaan, että ydinsanoma ja arvot ovat selvillä ja että ne otetaan huomioon suunnittelussa. Selvitetään, keitä organisaatio haluaa tavoittaa ja millaisiin kohderyhmän mielikuviin halutaan vaikuttaa.
  4. Konseptointi: Luodaan erilaisia visuaalisia konsepteja – moodboardeja – inspiraatioksi sekä näyttämään suuntaa.
  5. Design: Suunnitellaan tunnus, typografia, värit, kuvamaailma ja muut graafiset elementit.
  6. Palautteen kerääminen: Esitellään suunnitelmat sidosryhmille ja kuunnellaan palautetta.
  7. Iterointi ja viimeistely: Tehdään tarvittavat muutokset ja viimeistellään design.
  8. Graafinen ohjeisto: Laaditaan ohjeisto tai digitaalinen design system, jotta visuaalista ilmettä voidaan käyttää johdonmukaisesti eri medioissa ja sovelluksissa.
  9. Jalkautus: Otetaan uusi visuaalinen ilme käyttöön organisaation eri kanavissa ja materiaaleissa.
  10. Seuranta ja päivitys: Seurataan, miten uusi ilme otetaan vastaan, ja tehdään tarvittavat päivitykset ajan myötä.

Kun haluat uudistaa organisaatiosi ilmettä tai tarvitset visuaalisen ilmeen asiantuntijuutta, olemme valmiita auttamaan. Kokemuksemme ja osaamisemme pohjalta voimme luoda erottuvan ja mieleenpainuvan ilmeen, joka heijastaa brändisi ydintä ja puhuttelee kohderyhmääsi.

Saana Heittola

Head of Marketing Communications, Art Director