Saavutettavuus­vaatimukset laajenevat – näin ne vaikuttavat verkkokauppoihin ja digitaalisiin palveluihin

Saavutettavuus­vaatimukset on nyt läpäistävä verkkopalveluissa aiempaa laajemmin. EU:n saavutettavuus­direktiivi eli laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta astui voimaan 1.4.2019. Sen ensimmäinen vaihe koski pitkälti vain julkishallinnon ja viranomaisten verkkopalveluita. Helmikuussa 2023 laki laajeni uuden esteettömyys­direktiivin myötä ja sen piiriin tulevat aiempaa laajemmin myös yksityisen sektorin verkkopalvelut.

 

valve_blogi_saavutettavuus_saitti_01

 

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on:

 • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
 • parantaa digitaalisten palveluiden laatua

Saavutettavuusvaatimusten lisäksi laissa säädetään viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä ja velvoitetaan julkista hallintoa tarjoamaan mahdollisuutta viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti.

Verkkokaupat mukaan sääntelyn pariin

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta laajeni 1.2.2023 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että WCAG-ohjeistuksen mukainen AA-taso on läpäistävä nyt entistä laajemmin myös yksityisen sektorin verkkopalveluissa.

Lain piiriin kuuluvat siirtymäajan jälkeen seuraavat kuluttajille tarkoitetut digitaaliset palvelut:

 • Verkkokaupat
 • Henkilöliikennepalvelujen digitaaliset palvelut (esim. digitaaliset lippukaupat, reittioppaat ja digitaalisessa palvelussa olevat liikenne- ja häiriötiedotteet)
 • Sähköiset e-kirjat
 • Kuluttajapankkipalvelut (esim. asuntoluotot ja maksupalvelut)
 • Audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavat palvelut (esim. suoratoistopalvelujen käyttöliittymät kuten Yle Areena, Netflix ja MTV Katsomo)
 • Viestintäpalvelut eli palvelut, joilla siirretään verkossa viestejä (esim. WhatsApp)

Uusien vaatimusten osalta lain soveltaminen ja valvonta alkaa 28.6.2025 alkaen. Uudet vaatimukset eivät koske mikroyrityksiä (LKV alle 2 MEUR, alle 10 työntekijää).

Saavutettavuuden peruspilarit – tästä on kyse

Saavutettavuus on siis digitaalisen ajan esteettömyyttä – myös rajoitteita omaavien ihmisten on pystyttävä käyttämään verkkopalveluita. Verkkopalvelujen saavutettavuudessa keskeistä on tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus sekä verkkopalvelun käytettävyys.Värien kontrastien käyttöön löytyy WCAG-ohjeistuksesta selkeät kriteerit. Teknisellä saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalvelun moitteetonta ja standardien mukaista koodausta sekä sitä, että palvelua on mahdollista käyttää teknisillä apuvälineillä (esim. ruudunlukijaohjelmistot).

On tärkeää, että myös visuaalinen saavutettavuus on huomioitu verkkopalvelua suunniteltaessa – fontit ovat helposti luettavia ja värien käytössä on otettu huomioon värisokeat, selkeys ja kontrasti. Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että jokainen verkon käyttäjä pääsee sisältöön helposti käsiksi. Keskeistä on, että tieto on selkeää ja helposti ymmärrettävissä. Tietoa voidaan esittää esimerkiksi tekstinä, kuvina, videoina tai audiotiedostoina, jotta tieto on mahdollisimman ymmärrettävää kaikille.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Tee ainakin tämä – toiminta­suunnitelma verkko­kauppiaalle

Siirtymäaika päättyy 28.6.2025. Toimenpiteisiin ei ole siis välttämätöntä ryhtyä vielä tänään, mutta asia kannattaa ottaa johdon agendalle heti, sillä siirtymässä saattaa kestää tovi.

Kaikki toimenpiteet kohti saavutettavampaa verkkokauppaa tai verkkopalvelua ovat arvokkaita. Tavoitteena on tehdä verkkopalvelusta mahdollisimman saavutettava kohtuuden rajoissa. Tunnistettuihin puutteisiin voi luoda kehityssuunnitelman, ja viranomaisille voi tuoda esiin valmiuden kehitysideoiden vastaanottamiselle.

Tee siis mahdollisimman pian ainakin nämä asiat:

 1. Ota aihe esiin verkkopalvelun kehityksestä vastaavien sekä yrityksesi johdon kanssa.
 2. Selvitä verkkopalvelusi nykytila esimerkiksi saavutettavuusauditoinnin keinoin (kysy tästä lisää meiltä).
 3. Laadi tiekartta kohti AA-tason saavutettavuutta ja suunnittele miten saavutettavuus tullaan ottamaan huomioon siirtymäajan puitteissa.
 4. Kun verkkopalvelusi nykytila on selvillä, laadi sille saavutettavuusseloste. Päivitä selostetta sitä mukaa, kun parannuksia saadaan tehtyä.
 5. Ota avoimesti vastaan palautetta koskien verkkopalvelun saavutettavuutta ja huomioi esteettömyys myös muussa toiminnassa, mukaan lukien siinä miten yritykseesi voi ottaa yhteyttä.

Pyydä arvio verkkopalvelusi saavutettavuudesta

Ota yhteyttä Antero Muraseen (Client Director, antero.muranen@valve.fi / 040 623 5454), jotta saat verkkopalvelusi auditoitua ja luotua tiekartan saavutettavuuden kehittämiseen.

Antero Muranen

Client Director