Sosiaalisen median viestintä Hubspotin avulla

Sosiaalisen median työkalut jakautuvat Hubspotin sisällä neljään kategoriaan, jotka ovat sosiaalinen postilaatikko (Inbox), seurantatyökalut (Monitoring), työkalut julkaisutoimintaan (Publishing) ja raportointiin (Reports).

Hubspot on monille suomalaisille jo varsin tuttu markkinoinnin järjestelmä. Vainun viime kesänä julkaiseman tutkimuksen mukaan Hubspot on käyttäjämäärällä mitattuna selkeästi Suomen käytetyin markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Hubspotin markkinaosuudeksi osoittautui tutkimuksessa 55 prosenttia. Huomioitaessa Hubspotin tarjoavan helposti aktivoitavaa trial-versiota tuotteestaan voidaan arvioida, että Hubspotin varsinaisten asiakkaiden (ja siten markkinaosuuden) olevan hieman tutkimuksessa esitettyä alhaisempi.

Markkinointiautomaatiosta puhuttaessa on myös huomioitava, ettei Hubspotin kevyintä tuoteversiota voida verrata muihin tutkittuihin markkinoinnin automaatiojärjestelmiin.

Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä tarkemmin Hubspotin ominaisuuksia, jotka auttavat yritystä ja sen henkilöstöä systematisoimaan ja helpottamaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa myyntiä ja markkinointia. Viimeistään kuluvan vuoden aikana et nimittäin ole voinut välttyä kuulemasta termiä ”social selling”, jota monissa yrityksissä ollaan kiireen vilkkaa pyritty kehittämään. Eräät voimakkaimmin kasvavat suomalaiset teknologiayritykset ovat jo käyttäneet ”social selling” -aiheisia ennakkotehtäviä osana myyntitiimin rakentamista (rekrytointivaiheessa).

Esittelen alla Hubspotin sosiaalisen median hallinnointiin tarkoitetut työkalut. Jos Hootsuiten, Bufferin tai SproutSocialin kaltaiset sosiaalisen median hallinnointiin tarkoitetut järjestelmät ovat tuttuja, et tule tässä esittelyssä törmäämään mihinkään vallankumoukselliseen. Oleellista on kuitenkin huomata, että Hubspotissa nämä ominaisuudet yhdistyvät markkinoinnin automaation vahvuuksiin.

Esimerkki: Kun joku Digityksen (nykyisin osa Valvetta) organisaatiosta käy Twitter-keskustelua Hubspotissa kontaktina olevan henkilön kanssa, kirjautuu tämä keskustelu automaattisesti kyseisen kontaktin tietoihin. Edellytyksenä tälle toki on, että kontaktin käyttämä Twitter-tili löytyy kontaktin tiedoista Hubspotissa.

Sosiaalisen median työkalut Hubspotissa

Sosiaalisen median työkalut jakautuvat Hubspotin sisällä neljään kategoriaan, jotka ovat sosiaalinen postilaatikko (Inbox), seurantatyökalut (Monitoring), työkalut julkaisutoimintaan (Publishing) ja raportointiin (Reports).

1. Inbox (sosiaalinen postilaatikko)

Inboxissa näet kaikkien organisaation omistamien (ja Hubspotiin linkitettyjen) sosiaalisen median yhteisöpalvelujen tapahtumat. Myös henkilöiden henkilökohtaiset profiilit voidaan liittää samaan feediin. Tällöin kaikkia organisaatiosta viestiviä tilejä voidaan seurata keskitetysti.

Feedillä näkyvien tilien ja eri kanavien määrää on mahdollista suodattaa, jolloin yhtä käyttäjää tai kanavaa voidaan tarkastella erikseen. Samoin voit suodattaa näkymään ainoastaan vuorovaikutukset, keskustelut tai uudet seuraajat. Seuraavassa kuvassa näet suodatettuna esimerkkitilin keskustelut Inboxissa.

HubSpot inbox conversation

Suodatettu näkymä sosiaalisen median keskusteluista Hubspotin Inboxissa.

Mikäli vastaat organisaationne yritystileistä, mutta käytät aktiivisesti myös omaa profiilia ammatilliseen sosiaalisen median viestintään, niin toteat Inboxin käytön eri tilien tapahtumien seurannassa varsin käteväksi.

Sinun ei esimerkiksi tarvitse hyppiä henkilökohtaisen ja yrityksen Twitter-tilin välillä. Voit nimittäin päättää, että seuraatko käyttäjää (tai kommentoitko keskustelua) yrityksen tilillä vai henkilökohtaisella tililläsi. Käytettävän profiilin pystyt valitsemaan kätevästi pienestä alasvetovalikosta.

2. Monitoring (seurantatyökalut)

Sosiaalisen median seurannan työkalut keskittyvät tällä hetkellä Twitteriin, joka on jatkuvasti tärkeämpi osa erityisesti B2B-myyntiä ja markkinointia. Mikäli LinkedIn:in rajapinnat olisivat avoimempia myös sen seurantaan liittyviä ominaisuuksia olisi varmasti tarjolla.

Hubspotin sosiaalisen median seurantatyökalujen avulla voit tallentaa Twitterissä seuraamiasi listoja, aihetunniste-hakuja (hashtag) sekä Hubspot-listojen ja segmentteihin perustuvia henkilöitä. Viimeisin toki edellyttää sitä, että Hubspot-kontaktin tietoista löytyy vastaava Twitter-käyttäjätunnus.

HubSpot social media

Hubspotin seurantatyökalussa eri kontaktityypit on merkattu omilla väreillään. Asiakkaat saavat vihreän värikoodin.

Tämän osion työkalut mahdollistavat esimerkiksi haluttujen avainasiakkaiden ja tärkeimpien prospektien sosiaalisen median toiminnan seurannan ja siihen reagoinnin. Tästä on pitkälti kyse koko sosiaalisen median avulla tehtävässä myyntityössä.

Jotta reagointi esimerkiksi tiettyjen henkilöiden Twitter-julkaisuihin olisi mahdollisimman helppoa, ovat liidit ja asiakkuudet merkattu seurantatyökalussa omilla väreillään. Tämä ominaisuus auttaa kohdistamaan organisaation sosiaalisen median aktiviteetit haluttuihin henkilöihin.

3. Publishing (työkalut sosiaalisen median julkaisutoimintaan)

Hubspotin julkaisutoiminnan työkalupakista löytyy ominaisuudet menneiden ja tulevien (aikataulutettujen) julkaisujen tarkasteluun. Työkalusta julkaiset kätevästi kaikkiin Hubspot-tiliin linkitettyihin sosiaalisen median kanaviin ja profiileihin. Jopa julkaisu LinkedIn-ryhmiin (onnistuu vain henkilöprofiililla) on mahdollista hoitaa Hubspotilla keskitetysti.

Julkaisutyökaluun on tällä hetkellä mahdollista linkittää Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ ja Xing (Saksan kielisen kielialueen vaihtoehto LinkedInille) -profiilit. Tarjolla on myös mobiilisovellukset (iOS & Android) sekä selainlaajennus Chromelle ja kirjanmerkki muille selaimille julkaisutoimintaa helpottamaan. Sosiaalisen median viestinnän tilaa on mahdollista myös tarkastella kalenterinäkymässä Hubspotin sisällä.

HubSpot Social media inbox

Sosiaalisen median julkaisuikkuna Hubspotissa.

Kuten kuvasta näkyy, on sisältöä mahdollista julkaista Hubspotin tukemiin sosiaalisen median kanaviin keskitetysti. Julkaisujen kopiointi eri kanavien välillä on myös mahdollista, kuten myös kanavan sisällä.

Sosiaalisen median julkaisutyötä ja sisällön kuratointia helpottaa huomattavasti Google Chromelle tarjottu selainlaajennus (myös muille selaimille olemassa korvaava toiminnallisuus), jonka avulla sisällön julkaisun ja aikataulutuksen voi hoitaa suoraan kohdesivulta. Seuraavassa kuvassa näet tämän ominaisuuden käytössä, kun olen aikatauluttamassa blogijulkaisua Twitteriin suoraan blogiltamme. Samasta näkymästä minun on mahdollista aikatauluttaa twiitti myös esimerkiksi toimitusjohtajamme nimissä.

Julkaisuja on mahdollista tehdä myös Hubspotin mobiilisovelluksista, joita on tarjolla tällä hetkellä iOS:lle ja Androidille. Sosiaalisen median kampanjoiden yhteydessä on mahdollista aikatauluttaa kymmeniä julkaisuja kerralla csv-tiedoston avulla (bulk scheduling).

HubSpot social media

Sisällön julkaisu Twitteriin Hubspotin Chrome-selainlaajennuksen avulla.

4. Reports (Raportit)

Sosiaalisen median julkaisutoiminnan tuloksellisuuden seuranta jää kokemukseni mukaan monessa organisaatiossa tekemättä, mikäli seurannassa tukeudutaan ainoastaan esimerkiksi Google Analyticsiin ja klikkausten seurantaan Bitly-palvelulla tai muulla klikkitietoa keräävällä sosiaalisen median julkaisujärjestelmällä (kuten Hootsuite tai Buffer). Oleellista sosiaalisen median raportoinnissa on helposti ymmärtää, mitkä aktiviteetit ovat tuottaneet tavoiteltuja tuloksia (yhteydenottopyyntöjä, materiaalilatauksia, vierailuja sivustolle) ja mahdollisuuksien mukaan sitoa tämä tieto vielä yksittäisen kontaktin tasolle (kuka teki mitä?).

HubSpot report

Hubspotin sosiaalisen median raportointityökalut auttavat ymmärtämään eri aktiviteettien vaikutusta.

Hubspot auttaa tekemään juuri tämän. Sen lisäksi, että voin tarkastella Hubspotin sosiaalisen median raporteista kuinka monta kertaa twiittasimme kuukaudessa Digityksen (nykyisin osa Valvetta) Twitter-tilillä, kuinka paljon se oli verrattuna viime kuuhun, kuinka monta vuorovaikutusta (suosikiksi lisäämistä, uudelleentwiittausta, vastausta) yksi twiitti sai aikaan, niin ennen kaikkea voin ymmärtää ketkä asiakastietokannan uudet kontaktit hankittiin sosiaalisen median avulla. Tällaista tietoa yksinkertaisesti tarvitaan yrityksen social selling -kyvykkyyksien kehittämiseksi ja Hubspot tarjoaa sitä selkeiden raporttien muotoa.

Hubspot mahdollistaa sosiaalisen median myyntityön nostamisen uudelle tasolle

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan myynnin ja markkinoinnin pystyy hoitamaan monella tavalla ja toisistaan erillään toimivilla työkaluilla. Tosiasia kuitenkin on, että monelle myyjälle (ja markkinoijalle) uudenlainen sosiaalisen median hyödyntäminen osana aktiivista myyntityötä tuottaa jo tarpeeksi uuden oppimista. Tällöin etuna on, että tärkeimmät työkalut on integroitu yhteen järjestelmään. Oman mielenkiintonsa modernin myyntitiimin prosessien rakentamiseen Hubspotin ratkaisujen varaan tuovat myös tarjolla olevat Hubspot CRM ja Sidekick (myynnin sähköpostityökalu).

Valveen toimitus