Tunnetko nämä 57 suomalaista myynnin, markkinoinnin ja viestinnän teknologiaa?

Markkinointiviestinnän teknologiat kehittyvät nyt nopeammin kuin koskaan. Listasimme 57 kotimaista myynnin, markkinoinnin ja viestinnän työkalua, jotka auttavat markkinoijaa paremman asiakaskokemuksen rakentamisessa.

Markkinointiviestinnän pelikenttä on teknologisoitunut viime vuosina niin kovaa vauhtia, että heikoimpia saattaa pyörryttää. Parhaiten tätä muutosta on kansainvälisesti onnistunut numeroiden ja infograafien valossa kuvaaman yhdysvaltalainen Scott Brinker, jonka viimeisin markkinointi- ja viestintäteknologiaa koskeva listaus julkaistiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Se sisälsi ällistyttävät 3874 eri teknologiaa listattuna yhteen kuvaan. Huomionarvoista on, että kukaan tuskin pystyisi täydellistä listausta toteuttamaan. Niin nopeasti uusia työkaluja ja teknologioita tähän tilaan kehitetään. Lisäksi heikoimpia kuolee jatkuvasti pois.

marketing technology landscape

Mistä idea suomalaiselle markkinoinnin teknologialistaukselle?

Olemme seuranneet globaalin tilanteen kehittymistä jo vuosia. Lisäksi olemme saaneet mahdollisuuden työskennellä useiden tämän artikkelin listauksessa mainittujen teknologioiden kanssa joko auttaen rakentamaan kyseisten yritysten markkinointiviestintää tai käyttäen niitä. Näistä lähtökohdista olemme kaivanneet jo pitkään listausta suomalaisesta teknologiakentästä.

Liittyessämme osaksi Valven monipuolista markkinointiviestinnän osaajien tiimiä ja tutustuessamme Valven kehittyvään teknologiatarjontaan, nousi tarve markkinointiteknologiakentän paremmalle hahmottamiselle useissa keskusteluissa esiin. Koemme Valveella nimittäin velvollisuudeksemme tuntea vauhdilla teknologisoituvan markkinointiympäristön ja näin myös auttaa asiakkaitamme brändin, sisältöjen ja teknologian sujuvassa yhdistämisessä. Kuten tiedämme, niin teknologian rooli on jo erottamaton erinomaisen asiakaskokemuksen rakentamisessa.

Tässä tilanteessa totesimme, että suomalaisen listauksen rakentaminen on yksinkertaisesti aloitettava. Päätimme lähteä liikkeelle niin sanotusti sisältö ja sosiaalisen median kanavat edellä. Tiesimme, että yksin näin kattavan (57 tunnistettua suomalaista teknologiaa) listauksen laatiminen ei onnistuisi. Näin ollen päädyin julkaisemaan toukokuun lopussa ensimmäisen version (23 tunnistettua teknologiaa) listauksesta henkilökohtaiselle blogilleni. Tuon blogiartikkelin herättämien Twitter-, Facebook- ja LinkedIn-keskustelujen sekä kommenttien siivittämänä kasassa oli nopeasti tuplamäärä suomalaista markkinointiteknologiaa alkuperäiseen listaukseen nähden. Lämmin kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Muutama huomio listauksen tulkitsemisesta ja käytöstä

  1. Listatut teknologiat ovat aakkosjärjestyksessä. Tämän listauksen tarkoitus ei ole missään vaiheessa ollut laittaa teknologioita paremmuusjärjestykseen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta suomalaisen markkinointiteknologian olemassaolosta. Sisäisessä keskustelussamme on jo noussut idea listauksen jalostamisesta sisältämään eri kategorioita.
  2. Listaus ei ota kantaa teknologioiden soveltuvuuteen tietyn markkinointiviestinällisen haasteen ratkaisussa, vaikka joidenkin listattujen teknologioiden kohdalta löytyy  esimerkiksi maininta “verkkokaupoille”. Nämä ovat poimittu teknologiatarjoajien omasta viestinnästä. On hyvä huomioida, että listatut teknologiat voivat palvella hyvin eri tyyppisiä yrityksiä. Osa soveltuu ratkaisuksi mikroyrittäjille, osa keskittyy puhtaasti enterprise-tason ratkaisuihin.
  3. Listaus ei ota myöskään kantaa tietyn teknologian valmiuteen tai ikään. Nuorimmilla listan teknologioilla on ikää vasta muutama kuukausi ja vanhimmat ovat palvelleet asiakkaita jo yli kymmenen vuoden ajan.
  4. Listalta puuttuu lähes varmasti joku sinne ehdottomasti kuuluva teknologia. Tästä syystä kannustankin kommentoimaan ja jakamaan sisältöä verkostollesi. Näin listauksesta saadan rakennettua entistäkin kattavampi.

57 suomalaista markkinointiteknologiaa

Nyt on listan syntymiseen ja tulkitsemiseen liittyvät muodollisuudet takanapäin ja pääset tutustumaan listaukseen. Lista sisältää siis niin markkinoinnin, myynnin, viestinnän kuin mainonnan teknologioita, mutta yhteisenä kokoavana käsitteenä näille toimii markkinointiteknologia. Toivottavasti koet listauksen hyödyllisenä!

1 – Beemray

Beemray auttaa markkinoijia rakentamaan reaaliaikaisia yleisöjä perustuen tarkkaan kontekstin ymmärrykseen. Kerätty ”yleisödata” on mahdollista lähettää prosessoitavaksi ja mainonnan kohdentamisen pohjaksi mille tahansa alustalle.

2 – Cardu

Cardu auttaa yrityksiä sitouttamaan asiakkaita tarjoamallaan mobiilisovelluksella, joka korvaa perinteisen kanta-asiakaskortin. Sovelluksen avulla tarjoukset, kupongit ja leimapassit voidaan viedä asiakkaan puhelimeen.

3 – Custobar

Customer auttaa rakentamaan kattavaa 360-asiakasymmärrystä keräämällä dataa kaikista kanavista, joissa asiakaskohtaamisia syntyy. Custobarin tarkoituksena on esittää kerätty data helposti ymmärrettävässä muodossa.

4 – Cuutio

Cuutio auttaa markkinoijia muodostamaan kokonaiskuvan hakukonelöydettävyyden tilasta. Näin Cuutio auttaa ohjaamaan sisältömarkkinoinnin rakentamista ja hakukonelöydettävyyden kehitystä datajohdetusti.

5 – Drafthorse by Luxus

Drafthorse on markkinoijille ja mainostoimistoille tarkoitettu ratkaisu sisällön luontiin ja hallinnointiin. Teknologia soveltuu erityisesti globaaleille brändeille, joilla markkinointimateriaalien lokalisointi on jatkuva haaste.

6 – Emaileri

Emaileri on helppokäyttöinen palvelu sähköpostimarkkinointiin ja uutiskirjeviestintään. Yritys listaa tärkeimmiksi ominaisuuksiksiin helppokäyttöisyyden, laadun ja joustavan asiakaspalvelun.

7 – Enreach

Enreach auttaa digitaalisia julkaisijoita ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja näin luomaan personoidumpia käyttökokemuksia. Palvelu pohjautuu teknologia-alustaan, jolla tietoja kerätään ja hallinnoidaan.

8 – Eventilla

Eventillan palvelulla hallinnoidaan tapahtumiin liittyviä ilmoittautumisia ja maksuja. Palveluun liitettävien lisäpalveluiden avulla on mahdollista hoitaa myös muita tapahtumaan järjestämiseen liittyviä tehtäviä

9 – Ezyinsights

Ezyinsights tarjoaa uutistaloille ja journalisteille työkalun, joka auttaa löytämään oleelliset uutiset ensimmäisenä.

10 – Feedbackly

Feedbacklyn asiakaspalaute- ja analytiikkatyökalu auttaa organisaatioita keräämään palautetta monikanavaisesti ja kääntämään kerätyn datan asiakasymmärrykseksi.

11 – Finnchat

Finnchatin Live chat -palvelu tuo henkilökohtiasen palvelun verkkoon. Palvelutarjonta jakautuu verkkokauppialle ja B2B-yrityksille.

12 – Flockler

Flockler auttaa tuomaan kaiken sisältönne, niin itse tuottamanne kuin yleisönne tuottaman, yhteen paikkaan. Näin Flockler auttaa rakentamaan sisältönne avulla ns. sosiaalisen sisältöhubin.

13 – Frosmo

Frosmo auttaa organisaatioita kasvattamaan verkkoliiketoimintaa helpottamalla ainutlaatuisten ostokokemusten rakentamista verkkooon. Tämän Frosmo lupaa tehdä vielä helpoksi.

14 – Futusome

Futusome on verkon avoimen datan keruuseen ja jalostamiseen erikoistunut yritys. Futusome tuottaa muun muuassa Suomen parasta sosiaalisen mediaan liittyvää dataa, joka auttaa mediaseurannan tuottajia parantamaan tuotteidensa ja palveluidensa laatua.

15 – Giosg

Giosgin reaaliaikainen analytiikka-alusta auttaa kääntämään ”epätietoiset” verkkosivukävijät ostajiksi tarjoamalla konversiopisteen (chat-asiakaspalvelu) oikealla hetkellä.

16 – Gizlo

Gizlo on digitaalinen palautekanava, jonka tavoitteena on yhdistää ihmiset ja organisaatioiden päättäjät. Gizlon kautta palautetta voi antaa mihin tahansa organisaatioon.

17 – Globeon

Globe kehittää palvelualustaa, jonka tarkoituksena on auttaa tavoittamaan ihmiset yhdistämällä verkkosovellukset, push-viestit ja fyysisen webin (IoT). Pisimmälle ratkaisu on tällä hetkellä valjastettu käyttöön Kuopion kaupungin casessa.

18 – Glome

Glome auttaa kirjautumista tai rekisteröitymistä vaativia digitaalisia palveluja vähentämään asiakashankinnan esteitä ja asiakaspoistumaa.

19 – HappyOrNot

HappyOrNot auttaa organisaatioita mittaamaan asiakastyytyväisyyttä ja keräämään palautetta. Kivijalkaliikkeisiin sijoitettavien palautelaitteiden lisäksi palvelulla on mahdollista mitata tyytyväisyyttä myös verkossa.

20 – IndoorAtlas

IndoorAtlas tarjoaa ainutlaatuisen ohjelmistoalustan geomagneettiseen sisätilapaikannukseen. Ohjelmistoalustan avulla on mahdollista kerätä, hallita ja julkaista dataa, jonka päälle liiketoimintasovellukset sitten rakennetaan.

21 – Innopinion

Innopinionin osallistamisalusta on tarkoitettu eri sidosryhmien osallistamiseen ja siten laajemman ymmärryksen valjastamiseen päätöksentekoa varten. Markkinoinnissa sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi nykyisten asiakkaiden uuteen tuotteeseen sitouttamiseen jo tuotekehitysvaiheessa.

22 – Kiosked

Kioskedin mainonnan automatisointialusta auttaa mainostajia ja julkaisijoita luomaan natiivimainontaa dynaamisesti ja ohjelmallisesti.

23 – Koodiviidakko 

Koodiviidakko on digitaalisen viestinnän ohjelmistoyritys, jonka markkinointiteknologiatuotteisiin kuuluu mm. sähköpostimarkkinoinnin työkalu Postiviidakko.

24 – Leadfeeder 

Leadfeeder on yksinkertainen työkalu, joka auttaa ymmärtämään verkkosivukävijöitä paremmin. Leadfeeder hyödyntää Google Analytics:in keräämää dataa.

25 – Leiki

Leiki tarjoaa käyttäjien profilointiin ja sisällön löytämiseen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla verkkopalvelun käyttäjille voidaan mm. tarjota relevantimpaa sisältöä automaattisesti. Leikin asiakkaita ovat pääosin julkaisijat ja verkkokaupat, mutta esimerkiksi myös Suomen ympäristöministeriö.

26 – Lekane

Leanne Dialogue -työkalu mahdollistaa reaaliaikaisen asiakasvuoropuhelun verkossa. Palvelu on suunniteltu edistämään myyntiä ja parantamaan asiakaskokemusta verkossa, ja se on mahdollista liittää saumattomasti olemassa olevaan palveluinfrastruktuuriin.

27 – Liid

Liid auttaa mobiilisovelluksellaan yksittäisen myyjän työtä kirjaamalla asiakasyhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten puhelut ja sähköpostit, automaattisesti linkitettyyn CRM-järjestelmään. Liid:issä on tuki Microsoft Dynamicsille ja Salesforcelle.

28 – Liquidblox

Liquidblox auttaa markkinoijia ja pienyrittäjiä luomaan digitaalisia julkaisuja helposti. Työkalu soveltuu erityisesti lehtien, katalogien, portfolioden ja kampanjasivujen rakentamiseen.

29 – Loyalistic 

Loyalistic on vaivaton B2B-sisältömarkkinointiohjelmisto ja markkinoinnin automatisoinnin ratkaisu pienille tiimeille.

30 – Lyyti

Lyyti tekee tapahtumien järjestämisestä helppoa tarjoamallaan ratkaisulla, jolla hoidetaan tapahtumien kutsut, ilmoittautumiset, viestintä sekä raportointi.

31 – Magic Add

Magic Add kehittää ratkaisua, jonka avulla tuotepakkauksiin tuodaan älykkyyttä. Uniikkien ja dynaamisten koodien avulla parannetaan logistiikan tehokkuutta, mutta mahdollistetaan myös kommunikaatio fyysisen tuotteen ja mediasisältöjen välillä.

32 – Media Content News

Media Content News:in työkalut tarjovat mahdollisuuden natiivimainonnan hallintaan, jakeluun ja optimointiin keskitetysti. Työkalun jakelualgoritmit testaavat sisältöjen toimintaa valituissa kohdemedioissa ja optimoivat nostoja tulosten perusteella.

33 – Membook

Membook auttaa automatisoimaan yhdistystoiminnan rutiinit ja keskittämään yhdistyksen viestinnän, jäsenhakemusten hallinnan, laskutuksen ja tapahtumakalenterin hallinnnan yhteen paikkaan.

34 – MyCashflow

MyCashflow on suosittu kotimainen verkkokauppaohjelmisto. MyCashflow on pyrkinyt paketoimaan ohjelmistoon ja palvelutarjontaansa kaiken, mitä verkkokaupan pyörittämiseen tarvitaan.

35 – Natify

Natify auttaa markkinoijia jakelemaan sponsoroitua sisältöä ohjelmallisesti ja automatisoidusti. Natify toimii yhteistyössä maailman johtavien B2B-päättäjätietokantojen ylläpitäjien kanssa ja auttaa näin tavoittamaan oikeita päättäjiä eri liiketoiminta-alueilta.

36 – Neonflare

Neonflaren tarjoama sovellus on itsepalvelutyökalu, jonka avulla markkinointikampanjoihin on lisättävissä sosiaalisen median suositteluihin kannustavia viestejä.

37 – Ninchat

Ninchat tarjoaa enterprise-tason chat-ratkaisua, joka soveltuu käytettäväksi monikanavaisessa asiakaspalveluympäristössä. Palvelussa on panostettu laajasti turvallisuuteen ja integroitavuuteen.

38 – Nosto

Nosto auttaa verkkokauppoja rakentamaan personoituja ostokokemuksia analysoimalla ja oppimalla asiakkaan käyttäytymisestä ja mielenkiinnon kohteista. Käytännössä tämä toteutetaan reaaliaikaisilla ja personoiduilla suosituksilla.

39 – PressRush

PressRush auttaa organisaatioita hallitsemaan PR-kampanjoita modernin toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Ohjelmisto auttaa löytämään oikeat kontaktit ja viestimään heille oikealla tavalla oikeaan aikaan.

40 – Prospercart

Prosper cart on verkkokauppaohjelmisto, jonka avulla digitaalinen kauppapaikka on pystytettävissä verkkoon, mobiiliin ja kivijalkaan.

41 – SalesFrame

Salesframe auttaa pitämään brändin myynti- ja markkinointimateriaalit järjestyksessä. Sen avulla myyjät voivat valita tarvitsemansa materiaalit hyväksyttyjen ja ajantasalla olevien materiaalien joukosta. Työkaluun sisältyy myös analytiikkatoiminnallisuus.

42 – Seidat

Seidat tarjoaa interaktiivista esitystyökalua myyjille. Seidatin avulla esityksiin on mahdollista upottaa sisältöä monipuolisesti, ja sisällön muokkaus on vaivatonta.

43 – Shuup

Shuup on suomalainen avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, jonka juuret ovat Anders Innovations:in tuotekehityksessä.

44 – Smarpshare

Smarpshare auttaa organisaatioita osallistamaan omia työntekjiöitä viestintään ja markkinointiin työntekijälähettilyyteen kannustavalla ohjelmistollaan. Yritys kertoo asettavansa työntekijät etusijalle palvelussaan.

45 – Smartly

Smartly on suurille mainostajille sekä mainos- ja mediatoimistoille tarkoitettu ohjelmisto Facebook- ja Instgram-mainonnan optimointiin ja automatisointiin.

46 – Sniffie

Sniff tarjoaa eräänlaista markkinatutkimuspalvelua verkkoliiketoimintaa tekeville yrityksille. Sniffien rakentamaa kilpailuetua asiakkailleen esimerkiksi toimittamalla kilpailijan hintatietoa reaaliaikaisesti. Palvelu on vielä beta-vaiheessa.

47 – Spotmore

PK-yritysten tarpeisiin suunniteltu kotimainen markkinoinnin automaatiojärjestelmä lupaa yksinkertaistaa ja automatisoida yrityksen markkinointia.

48 – Surveypal

Surveypalin palauteohjelmisto auttaa luomaan automaattisia työnkulkuja ja sähköposti-ilmoituksia perustuen sijaintiin, vasteisiin, rooleihin sekä muihin triggereihin. Palautetta on myös mahdollisuus analysoida reaaliaikaisesti.

49 – TeamUp

TeamUp on fanitusyhteisö, joka auttaa löytämään ja kannustamaan urheilun, musiikin ja taiteen tähtiä sekä nousevia kykyjä. Kyseessä on siis kulttuuriin keskittyvä sosiaalisen median yhteisöpalvelu.

50 – Thinglink

Thinglink tarjoaa julkaisijoille, brändeille, oppilaitoksille ja bloggareille interaktiivista media-alustaa, jonka avulla on mahdollista luoda entistä sitouttavampaa ja ”syvällisempää” sisältöä.

51 – ThirdPresence

ThirdPresence auttaa tarjoaa mainostajille, mainostoimistoille ja julkaisijoille alustan videomainonnan toteutukseen.

52 – TweetAtlas

TweetAtlas tarjoaa brändeille ja toimistoille päätöksentekoa helpottavaa ymmärrystä perustuen sosiaalisen median keskusteluihin. Tuotetuissa raporteissa yhdistyvät algoritmien ja “käsityön” voima.

53 – Vainu

Vainu auttaa myyntitiimejä tunnistamaan myyntiliidejä (vainuja) sekä auttaa myyjiä olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vainun teknologia perustuu avoimen datan selaamiseen ja jäsentämiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

54 – Walkbase

Walkbase auttaa kasvattamaan nykyisten myymälätilojen tuottoja perustuen nykyisten asiakasvirtojen parempaan ymmärtämiseen. Tämän ymmärryksen avulla markkinointia voidaan kohdentaa ja personoida entistä paremmin.

 55 – Wake Dynamite

Valveen kehittämä Wake Dynamite mahdollistaa muun muassa dynaamisen mainonnan hallinnan TV-lähetysten yhteydessä. Ensimmäisiä järjestelmän avulla hoidettuja dynaamisia mainoksia nähtiin MTV3:lla kevään jääkiekon MM-kisojen mainoskatkoilla. Wake Dynamiten käyttö ei toki rajoitu vain TV-ympäristöön, vaan sillä voidaan keskitetysti hallita kaikkia digitaalisia kosketuspisteitä asiakkaaseen (kuten ulkomainontaa ja digitaalisia näyttöjä myymälätiloissa).

56 – Wake Excite

Valveen kehittämä Wake Excite on myynnin työkalu, jonka tuottamaan analytiikkatietoon perustuen myyjillä on aina käytössään parhaiten toimivat sisällöt ja tukimateriaalit. Wake Exciten avulla myyjien on lisäksi mahdollista ymmärtää, minkä sisällön parissa asiakkaat käyttävä eniten aikaa.

57 – ZEF

Zefin työkalu auttaa myyjiä ja markkinoijia rakentamaan merkityksellisiä kyselyitä, nettitestejä, valitsimia ja arviointeja asiakasprofiloinnin tueksi. Ideaalitilanteessa luotu interaktiivinen sisältö palvelee niin asiakas- kuin myyjäosapuolta.

Mitä seuraavaksi?

Hienoa, pääsit listan loppuun! Mitä ajatuksia markkinoinnin teknologisoituminen sinussa yleisesti herättää? Tai tunnetko mahdollisesti jonkin suomalaisen teknologian, joka puuttuu listalta. Jätä kommentti alle!

Tämän artikkelin kirjoitustyön yhteydessä avasin myös markkinointiteknologia-aiheisen LinkedIn-ryhmän, johon olet tervetullut pysyäksesi kärryillä aiheeseen liittyvästä keskustelusta niin Suomessa kuin maailmalla.

 

Valveen toimitus