Valve-webinaari: B2B-markkinoinnin nykytila ja trendit 2021

Viime vuosi oli monella tapaa tapahtumarikas jokaiselle markkinoinnin ammattilaiselle. 2020 vaati epämukavuusalueelle menemistä ja uuden oppimista. Kysyimmekin 40 B2B-markkinoinnin ammattilaiselta heidän suurimmista haasteista ja opeista viime vuonna. Samalla kysyimme mihin suuntaan markkinoinnin panostukset ovat tänä vuonna menossa ja erityisesti mihin osa-alueisiin panostukset ovat suuntautumassa. 

Webinaarissa Valveen Ilmari Piela (Chief Growth Officer) avasi kyselytutkimuksen tärkeimmät havainnot ja kertoi hänen näkemyksistään, mihin suuntaan suomalainen B2B-markkinointi on menossa. Webinaarin vieraspuhujana nähtiin Aalto-yliopiston tutkija ja Aalto EE:n liikkeenjohdon kouluttaja Juho-Petteri Huhtala (KTT). Webinaarissa Juho-Petteri avasi hänen näkemyksiään markkinointiteknologioista: mihin tulisi investoida ja miten teknologiat tulevat kehittymään. Lisäksi hän kertoi millaiset myynnin ja markkinoinnin taidot korostuvat 2030 mennessä. 

Webinaarissa käsittelimme seuraavia aiheita:

  • Suomalaisen B2B-markkinoinnin pahimmat haasteet ja parhaimmat opit 2020
  • B2B-markkinoinnin trendit ja panostukset 2021
  • Markkinoinnin teknologiapanostukset 2021
  • Myynti- ja markkinointiteknologiavalinnat B2B-kontekstissa - Mihin tulisi investoida?
  • Miten myynti- ja markkinnointiteknologiat tulevat kehittymään B2B-kontekstissa? Case B2BAI
  • Millaiset myynnin ja markkinoinnin taidot korostuvat vuoteen 2030 mennessä?

 

Asiantuntijat

JPH   

Juho-Petteri Huhtala, Tutkija ja luennoitsija (Aalto-yliopisto), liikkeenjohdon kouluttaja (Aalto EE), CEO (Nordic Institute of Business & Society)

Juho-Petteri Huhtala (KTT) toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla sekä liikkeenjohdon kouluttajana Aalto Executive Education Oy:ssä. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus sekä tekoälyteknologioiden hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin rajapinnoissa. Akateemisen tutkimuksen ohessa Juho-Petteri Huhtala johtaa Nordic Institute of Business & Society ajatushautomoa. 

IlmariPiela-Verkkosivut

Ilmari Piela, Chief Growth Officer (Valve)

Webinaarimme isännän Ilmarin ydinosaamista on markkinoinnin ja myynnin yhteistyön ja CRM:n sekä markkinoinnin automaation yhteensovittaminen. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus johdon ja konsultoinnin tehtävistä, joissa on onnistuneesti vienyt liiketoiminnan kehityshankkeet ja strategiat konkreettisiin tuloksiin liikevaihdon ja asiakasmäärän kasvuna.

Valveen toimitus