7 tutustumisen arvoista markkinointi­automaatio­järjestelmää

Olemme testanneet ja olleet mukana useammassa markkinointiautomaation käyttöönottoprojektissa, minkä lisäksi olemme tutkineet useampien järjestelmien soveltuvuutta eri kokoisiin organisaatioihin ja ympäristöihin. Tässä artikkelissa avaan osan tästä tutkimustyöstä ja kokemuksesta ja listaamme seitsemän markkinointiautomaatiojärjestelmää, joiden olemassa olosta modernin markkinointitiimin tulisi olla tietoisia.

Olette suunnittelemassa markkinointiprosessien modernisointia markkinointiautomaation avulla. Päätätte käynnistää projektin sopivan automaatiojärjestelmän valitsemiseksi. Onnittelen! Olette varmasti oikealla tiellä, jolla tulette siirtämään monia myynti- ja markkinointiorganisaationne työllistäviä rutiinitehtäviä järjestelmän hoidettavaksi.

Vaikka nykyinen teknologia- ja toimintaympäristönne ohjaisikin järjestelmän valinnassa, on sopivan järjestelmän valinta silti aikaavievä prosessi, joka kannattaa tehdä huolella.

Olemme Digityksellä testanneet ja olleet mukana useammassa markkinointiautomaation käyttöönottoprojektissa, minkä lisäksi olemme tutkineet useampien järjestelmien soveltuvuutta eri kokoisiin organisaatioihin ja ympäristöihin. Tässä artikkelissa avaan osan tästä tutkimustyöstä ja kokemuksesta.

Listatut seitsemän markkinointiautomaatiojärjestelmää ovat kaikki sellaisia, joiden olemassa olosta jokaisen modernin markkinointitiimin tulisi olla vähintään tietoisia. Lista on laadittu käänteisessä aakkosjärjestyksessä ja sen tarkoitus on toimia lähtöpisteenä markkinointiautomaation valintaan. Esittelen jokaisen järjestelmän lyhyesti. Olen mahdollisuuksien mukaan nostanut esiin järjestelmien perusversioiden alkaen-hintoja nopean vertailun mahdollistamiseksi.

Useimmilla listatuista markkinointiautomaatiojärjestelmistä on omat ekosysteeminsä, joiden kautta järjestelmä on mahdollistaa liittää moniin muihin tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. Näihin laajennuksiin suosittelen syventymään tarkemmin järjestelmävalinnan edetessä.

Pardot

Pardot on vuonna 2007 päivän valon nähnyt markkinointiautomaatiojärjestelmä, joka on muutaman yrityskaupan kautta päätynyt Salesforcen omistukseen. Asettaisimme Pardotin omissa arvioissamme markkinointiautomaatioteknologiatoimittajien ”nokkimisjärjestyksessä” Oraclen Eloquan ja Marketon kannoille, varsinkin B2B-yritysten keskuudessa. Voimasuhteet ovat varmasti tasapainottumassa Pardotin hyväksi, koska Salesforcen jalansija CRM-järjestelmien markkinoilla on tunnetusti vahva. Suuryritysten tarpeisiin Marketo ja Eloqua taipuvat edelleen paremmin.

Hinnoittelu

Pardotin perusversion alkaen-hinta on 1000 euroa kuukaudessa. Järjestelmän yhtäaikaisten käyttäjien määrää ei ole edullisimmassakaan versiossa rajattu.

Soveltuvuus B2B.

Oracle Eloqua

Eloqua on markkininointiautomaation pioneeri, joka on auttanut suoraviivaistamaan markkinoinnin ja myynnin toimintoja  jo vuodesta 1999. Eloquan markkinointiautomaatiojärjestelmää käyttää maailmanlaajuisesti yli 50.000 modernia markkinoijaa.

Hinnoittelu

Järjestelmän perusversion (Basic) alkaen hinta on hieman alle 2000 euroa kuukaudessa. Perusversio taipuu organisaatioille, joiden markkinointitietokannassa olevien kontaktien määrä on alle 10 000. Järjestelmän käyttäjiä voi perusversiossa olla maksimissaan kymmenen.

Soveltuvuus B2B ja B2C.

Marketo

Marketo on yksi suurimmista markkinointiautomaatioalan toimijoista. Vuonna 2006 perustettu yritys listautui Nasdaqiin vuonna 2013.

Hinnoittelu

Järjestelmän perusversion (Standard) alkaen hinta on 1795 euroa kuukaudessa. Kyseinen versio sisältää järjestelmän käyttöoikeuden kymmenelle markkinointi-/myyntiorganisaation henkilölle. Markkinointitietokannan koko voi olla kyseisessä versiossa 10 000 kontaktia.

Marketo tarjoaa pienille yrityksille myös karsittua Spark-versiota järjestelmästään. Marketo Sparkin alkaen hinta on 800€/kk. Kyseisestä versiosta puuttuvat kuitenkin mm. markkinoinnin testaus- ja analysointityökalut.

Soveltuvuus B2B ja B2C.

Hubspot

Hubspot tarjoaa markkinointiautomaatiojärjestelmää, jonka johtoajatuksena on auttaa yrityksiä jäsentämään inbound-markkinointia ja myyntiä. Hubspotin perustajia Dharmesh Shah’ta ja Brian Halligania pidetään termin ”inbound marketing” lanseeraajina.

Hinnoittelu

Hubspot markkinointiautomaation perusversion (Pro) hinta on 640 euroa kuukaudessa. Järjestelmän käyttäjien määrää ei ole versiossa rajoitettu. Markkinointitietokannan koko voi olla tässä versiossa maksimissaan 1000 kontaktia. Tietokannan kokoa on kuitenkin mahdollista laajentaa hintaan 40 euroa per 1000 kontaktia.

Hubspot tarjoaa järjestelmästään myös edullisempaa Basic-versiota hintaan 160€/kk. Tämä järjestelmäversio ei tosin vielä täytä markkinointiautomaatiojärjestelmän määritelmiä, koska siitä puuttuvat vielä kaikki automatisointiominaisuudet ja esimerkiksi mahdollisuus myyntiliidien pistetykseen.

Soveltuvuus

B2B ja B2C. Kynnys ottaa järjestelmä käyttöön on tehty matalaksi myös pienemmille ja aloitteleville yrityksille, jotka esimerkiksi vasta suunnittelevat modernin markkinointikoneiston rakentamista.

ExactTarget

Vuonna 2000 perustettu ExactTarget on sähköpostimarkkinointijärjestelmä, josta on vuosien varrella kehittynyt tehokas järjestelmä markkinoinnin automatisointiin. Salesforce.com osti ExactTargetin vuonna 2013. Ennen tätä yhtiö ehti ostaa Pardotin ja analytiikkayhtiö iGoDigitalin. ExactTarget on erikoistunut monikanavaisen 1to1-markkinoinninviestinnän rakentamiseen, jonka osana se tarjoaa monista muista markkinointiautomaatiojärjestelmistä poiketen mm. mobiilimarkkinoinnin (SMS, MMS, sijaintiin perustuvat push-ratkaisut) työkaluja.

Hinnoittelu

ExactTarget ei esitä sivuillaan tällä hetkellä tuoteversioidensa hintoja. Tietojeni mukaan ExactTargetinn hinnoittelu on volyymiperusteinen ja lähtöhintataso noin 1500 euroa  Ensimmäinen versio, jonka ominaisuuksiin kuuluu myös markkinoinnin automatisointi palvelee 25 käyttäjää ja sillä voi lähettää miljoona viestiä vuodessa. Tämän järjestelmäversion yläpuolelta löytyy vielä kolme järeämpää versiota, jotka palvelevat enterprise- ja corporate-tason viestintä- ja automatisointitarpeita.

Soveltuvuus B2C ja B2B.

Autopilot

Kolmen australialaisen veljeksen vuonna 2011 perustama Autopilot on mielenkiintoinen vaihtoehto, johon törmäsin muutama kuukausi sitten. Järjestelmä on saanut positiivista palautetta helppokäyttöisyydestä, ja etenkin nopeasta ja suoraviivaisesta käyttöönottoprosessista.

Hinnoittelu

Järjestelmän perusversio (Professional) on hinnaltaan 750 euroa kuukaudessa. Versio sisältää 30.000 kontaktin markkinointitietokannan ja viisi käyttäjää järjestelmälle.

Soveltuvuus B2B.

Act-On

Vuonna 2008 perustettu Act-On kuuluu toimialan suurimpien järjestelmätoimittajien joukkoon. Act-Onilla on asiakkainaan yli 2000 eri kokoista organisaatiota. Järjestelmän käyttäjät ovat antaneet positiivista palautetta järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja hyvästä yhteispelistä Salesforcen CRM-järjestelmän kanssa. Tosin kuin monien muiden järjestelmätoimittajien (etenkin Marketo, Eloqua & Hubspot) Act-Onin markkinointi ei ole toistaiseksi ulottunut Suomeen saakka kovinkaan hyvin. Järjestelmä kannattaa kuitenkin ottaa vertailuun automaatiojärjestelmää valitessa.

Hinnoittelu

Järjestelmän hinnoittelu on rakennettu hieman eri tavalla verrattuna suurimpaan osaan toimialan järjestelmätoimittajista. Hinta rakentuu markkinointitietokannan aktiivisten kontaktien perusteella. 10.000 aktiivista kontaktia sisältävä järjestelmä versio maksaa 985 euroa kuukaudessa.

1000 aktiivista kontaktia sisältävän järjestelmäversion saa käyttöönsä hintaan 490€/kk.

Soveltuvuus B2B.

Muutamia muita MA-järjestelmiä

Tämä listaus ei ole kaikenkattava listaus markkinoilta löytyvistä MA-järjestelmistä. Pyrin listaamaan tähän järjestelmät, jotka näkemyksemme mukaan jokaisen markkinointiautomaatiojärjestelmän käyttöä suunnittelevan organisaation tulisi omiin listauksiinsa sisällyttää. Tulen varmasti päivittämään listaa jossain vaiheessa.

Enterprise-tason järjestelmistä jätin esittelemättä Adobe Campaignin (ent. Neolane) ja IBM Enterprise Marketing Managementin (ent. Unica) mm. kapean kotimaisen kohderyhmän vuoksi.

Valveen toimitus