Kokemuksellinen internet vie brändirakentamisen uuteen aikaan

Markkinoinnissa onnistuakseen on oltava aidosti ajassa kiinni, niin sisällön kuin toteutuksen osalta. Suomalaisten yritysten on aika kääntää brändin pitkäjänteisen rakentamisen suhteen uusi lehti.

On edelleen hyvin yleistä, että yritysten markkinoinnissa tarkastellaan toimenpiteitä ja brändiä vain lyhytvaikutteisten tulosten ja liiketoiminnan analysoinnin kautta. Kun yksittäinen kampanja menestyy, on helppo todeta markkinoinnin, viestinnän tai myynnin toimivan tehokkaasti. Mutta kun epäonnistutaan, ratkaisuna on yleensä tehdä uusi lyhytvaikutteinen kampanja. Valve Group Oy:n toimitusjohtaja Jorma Maaninka toivoo, että tästä lyhytnäköisestä ja nopeasta tulosorientoituneisuudesta johtuvasta toimintatavasta siirryttäisiin strategisempaan ja visionäärisempään suuntaan ja aidosti pitkäkestoisempaan brändipääoman rakentamiseen.

”Toivon, että sisäistettäisiin laajemmin se, että kaikki markkinointi perustuu aina brändin rakentamiseen. Markkinointi ja brändin rakentaminen vaativat enemmän strategioihin ja visioihin keskittyvää, pitkäkestoista tunnettuuden rakentamista. Ja kun markkinointia ja brändijohtamista tehdään oikein, ne toimivat sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimenpiteiden ja liiketoimintajohtamisen välineinä, sillä molempia tarvitaan. Brändi on osa liiketoiminnallisen johtamisen kokonaisuutta ja ehdottomasti sen omistaminen on johdon asia. Johtamisen välineenä se auttaa hallitsemaan asioita ja vähentää riskiä joutua olosuhteiden uhriksi. Jos yrityksen brändi ei ole ole organisaatiossa johtajan vastuulla, niin se ei käytännössä ole kenelläkään”, Maaninka toteaa.

Jorma ja Jotti

Vasemmalla Valve Group Oy:n toimitusjohtaja Jorma Maaninka ja oikealla Valveen luova johtaja Jotti Taival.

Vuorovaikutus avain onnistuneeseen brändikokemukseen

Avain onnistuneeseen brändin rakentamiseen on tunteiden herättäminen ja toimiva vuorovaikutus kuluttajaan. Valveen luova johtava Jotti Taival haluaa kannustaa markkinoinnissa rohkeuteen: ”Vaikuttavaa markkinointia tehdäkseen on pystyttävä ymmärtämään maailmaa ja sen muutosta, ja unohdettava varman päälle pelaaminen. Turhan usein pelätään, että mainonta herättää vahvoja tunteita – mutta juuri siihen tulee pyrkiä”.

Liikkuva kuva välittää tunteita ja saa katsojan tuntemaan enemmän kuin mikään muu sisältö tai mainosmuoto. ”Tarinat ja liikkuva kuva resonoivat siinä osassa aivoja, jossa luodaan tunnesiteet ja luottamussuhteet. Tämä on ensisijaisen tärkeää brändin näkökulmasta”, Taival muistuttaa.

Teknologian kehitys mahdollistaa brändin rakentamisen viemisen uudelle tasolle. Jopa siinä määrin, että asiakkaan on mahdollista aidosti olla osa brändikokemusta ja osallistua sen rakentamiseen oman minäkuvan avulla. Jorma Maaninka kertoo aidon kokemuksellisuuden olevan pian nykypäivää: ”immersiivinen, eli kokemuksellinen ja virtuaalinen internet tähtää siihen, että osallistumis- ja kokemusmahdollisuudet kuluttajalle kasvavat. Me haluamme osallistua ja kokea uudella ja yksilöllisellä tavalla asioita, emmekä enää ainoastaan vastaanota meille tarjottuja viestejä. Emootioon ja osallistavuuteen pohjautuva kokemus jättää meihin paremman muistijäljen kuin asiat, jotka olemme vain lukeneet tai kuulleet. Interaktio kohderyhmän kanssa on erittäin tärkeää, ja tässä immersiivisellä internetillä on suuri merkitys. Oikein suunniteltuna se antaa käyttäjälle tilaisuuden käydä läpi ja kokea jotain uudella tavalla, kun näkö- ja kuuloaistin lisäksi mukaan tulee vielä tunne- ja elepohjainen kokemus. Tytäryhtiömme Wakeone on tässä edelläkävijöiden joukossa”.

Maaninka tiivistää brändin rakentamisen merkityksen: ”Kun sisällöistä on tehty vuorovaikutteisempia ja brändi-identiteetti on houkutteleva sekä viestinnällisesti että imagollisesti, on erinomainen mahdollisuus luoda toimiva vuorovaikutussuhde kuluttajan ja brändin välille. Se ei hirveästi lohduta, jos vain organisaatiossa ollaan innoissaan omasta brändistä, mutta asiakkaalle se ei merkitse juuri mitään”.

Artikkeli julkaistaan myös 15.3. ilmestyvän Talouselämän CEO Menestyjät -teemaliitteessä. Artikkelin on kirjoittanut Heidi Välkkilä. 

Lisätiedot:
Jorma Maaninka
CEO, Valve Group
040 1735 504

Valve on markkinoinnin, viestinnän ja luovan teknologian integroija, joka luo asiakkailleen vuorovaikutteisia ja erottuvia brändejä.

valve.fi 

valvemotion.fi 

Valveen toimitus