Liiketoiminnan uudistaminen, osa 2: Digikyvykäs uudistuu monipuolisesti

Artikkelisarjassa avataan niitä liiketoimintamahdollisuuksia, joita syntyy digitaalisten palveluiden, datan ja asiakasymmärryksen paremmasta hyödyntämisestä.

Teollisessa yhteiskunnassa yritykset tuottivat hyödykkeitä tasaisesti ja ennustettavasti kasvavaan kysyntään. Osaamisen ydin oli kyky pitää tuotanto rullaamassa ja kyky toimittaa ripeästi. Yllättävän moni yritys kilpailee edelleen tässä sarjassa. Digitaalisuuden myötä syntyvässä kilpailukyvyssä on sen sijaan kyse siitä, miten organisaatio pystyy uudistumaan ja omaksumaan uusia teknologioita. Digitalisaatio muuttaa paitsi organisaatioiden toimintatapoja ja työkaluja myös sidosryhmien kanssa käytävän vuorovaikutuksen ja asioinnin kanavia ja tapoja. Asiakkaiden tarpeita ja odotuksia on myös ymmärrettävä huomattavan paljon paremmin kuin tähän asti.

Digitaalisen markkinan kilpailu on rajatonta

Jotta asiakas suostuu maksamaan tuotteesta tai palvelusta sille määritellyn hinnan on hänen koettava siitä vähintään pyydettyä hintaa vastaava arvo. Verkossa tarjottavan asian asiakkaalle tuottama arvo joutuu ankarampaan kilpailuun kuin koskaan aiemmin. Arvo on viestittävä selkeästi ja kohdennetusti. Tarjoajia on joka päivä enemmän ja älykkäät algoritmit kohdentavat tarjoukset täsmällisesti juuri niitä tarvitseville. Kilpailu on rajatonta, sillä verkko ei tunne maa- eikä toimialarajoja. Verkon mahdollisuuksia ketterästi hyödyntävät haastajayritykset vähät välittävät alalla toimimisen vakiintuneista toimintamalleista ja pistävät pelisäännöt vauhdilla täysin uusiksi.

Kilpailu parhaimmasta asiakaskokemuksesta

Menestyvät yritykset ovat kyenneet uudistamaan strategiansa ja liiketoimintamalliansa asiakaskeskeisemmiksi. Asiakkaille tämä näkyy parempana palveluna ja läpinäkyvänä viestintänä. Myynti ja markkinointi liittyvät näissä yrityksissä tiivisti asiakkaiden palvelemiseen ja yrityksen työntekijät palvelevat asiakkaita omalla persoonallaan ja asiantuntemuksellaan. Yhä useammin yritysten kilpailukyky perustuukin muuhun kuin tuotteiden ja palveluiden helposti perusteltaviin ja usein myös helposti kopioitaviin rationaalisiin ominaisuuksiin. Useat digitaalisen ajan yritykset kilpailevat ylivoimaisella digitaalisella asiakaskokemuksella, jossa asiakas kokee aidosti olevansa yrityksen huomion keskipisteenä. Häntä palvellaan nopeammin, täsmällisemmin ja ystävällisemmin kuin muualla.

Aloita uudistuminen testaamalla yrityksesi digikyvykkyys

Asiakkaamme VTT on laatinut osana For Industry-ohjelmansa digikypsyyshanketta erinomaisen digikyvykkyyskyselyn, jolla sekä yksittäiset henkilöt että kokonaiset organisaatiot voivat tarkastella digitalisaatiokyvykkyytensä lähtötilannetta ja kehitystarpeita kuudessa eri ulottuvuudessa: strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia. Kyselyn tuloksena vastaajan digikypsyys visualisoidaan kaaviokuvana, jonka avulla voi tulkita, millä alueilla organisaation digikypsyys on jo hyvällä mallilla, onko jokin alue muita heikommalla tasolla tai onko organisaation sisällä eroavaisuuksia digikypsyyden tasossa. Erinomaista keskusteltavaa vaikka seuraavaan johtoryhmään.

Lue Liiketoimintamahdollisuuksien jäljillä –sarjan ensimmäinen blogi tästä.

Tästä syksyllä 2017 pidetyn webinaarin tallenteesta saat hyvät askelmerkit, josta lähteä liikkeelle:

 

Valveen toimitus