Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Asiakaspolun digitalisoituminen

Tiedonhaun helppous, asiakkaiden omatoimisuus ja markkinoinnin monikanavaisuus ovat asettaneet markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun vaatimustason uudelle tasolle myös B2B-ympäristössä. Nykypäivälle ominaisia tekijöitä ovat myös asiakkaiden yhä yksilöllisemmät ostotavat sekä odotus sille, että monimutkaisiinkin tarpeisiin odotetaan löytyvän vastauksia ja yhä nopeammin – usein jopa reaaliajassa.

Markkinoinnin rooli on merkittävämpi kuin koskaan ennen

Markkinointi on vastuussa yhä useammasta asiakkaan kohtaamispisteestä. Samalla markkinoinnilla on kriittinen rooli omatoimisen ostamisen ja omatoimisen palvelemisen mahdollistajana ja kehittäjänä. Onnistuminen vaatii aiempaa parempaa ymmärrystä asiakkaista sekä strategisempaa ja liiketoimintalähtöisempää ajattelua. Tulevaisuuden menestyjiä yhdistää kyky hyödyntävä teknologiaa monipuolisesti ja kunnianhimoisesti sekä rohkeus organisoida markkinointi uudelleen – yhdessä myynnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa.

Asiakkaan ostopolun mallintaminen
Asiakkaan ostopoluksi kutsutaan prosessia, joka koostuu kaikista niistä vaiheista, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa saavuttaakseen tavoitteeseensa.
Dataohjattu markkinointi
Autamme asiakkaitamme datajohdetun markkinoinnin toimintamallien toteuttamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä.
Liidien generointi
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kysyntää. Me autamme tuottamaan myyjillesi laadukkaampia liidejä optimoimalla konversiopisteet sekä kehittämällä tulosten seurantaa ja liidien hallintaprosessia.
Markkinoinnin automaatio
Autamme sopivan markkinointiautomaatiojärjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja päivittäisessä hyödyntämisessä.
Myynnin tehostaminen
Myyjällä ja myyntitapaamisilla on ratkaiseva rooli kompleksisessa yritysmyynnissä. Autamme tehostamaan myyntikäyntejä myyntiprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen.