Asiakaspolun digitalisoituminen

Tiedonhaun helppous, asiakkaiden omatoimisuus ja markkinoinnin monikanavaisuus ovat asettaneet markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun vaatimustason uudelle tasolle myös B2B-ympäristössä. Nykypäivälle ominaisia tekijöitä ovat myös asiakkaiden yhä yksilöllisemmät ostotavat sekä odotus sille, että monimutkaisiinkin tarpeisiin odotetaan löytyvän vastauksia ja yhä nopeammin – usein jopa reaaliajassa.

Markkinoinnin rooli on merkittävämpi kuin koskaan ennen

Markkinointi on vastuussa yhä useammasta asiakkaan kohtaamispisteestä. Samalla markkinoinnilla on kriittinen rooli omatoimisen ostamisen ja omatoimisen palvelemisen mahdollistajana ja kehittäjänä. Onnistuminen vaatii aiempaa parempaa ymmärrystä asiakkaista sekä strategisempaa ja liiketoimintalähtöisempää ajattelua. Tulevaisuuden menestyjiä yhdistää kyky hyödyntävä teknologiaa monipuolisesti ja kunnianhimoisesti sekä rohkeus organisoida markkinointi uudelleen – yhdessä myynnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa.