Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi:

Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen

Markkinoinnin tehokkuus voidaan todentaa myös numeerisesti – piste. Data-johdetusta markkinoinnista puhuttaessa mittaamiskykyä tärkeämpää on kuitenkin markkinoinnin johtamismallien rakentaminen niin, että tuloksia hyödynnetään systemaattisesti aina tulosten seurannasta markkinoinnin suunnitteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.  

Markkinoinnin tuloksellisuuden analysointiin tehtävät panostukset kasvavat nopeasti – kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 200% vuosivauhtia

Miten te huolehditte kilpailukyvystänne kilpailijoiden lisätessä kyvykkyyksiään datan systemaattisempaan hyödyntämiseen? Markkinoinnin tuloksellisuuden todentaminen sekä numeroista ja euroista puhuminen ovat myös avainasemassa, kun markkinoinnista rakennetaan yrityksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä ja strategisesti merkittävää toimintoa.  

Dataohjattu markkinointi
Autamme asiakkaitamme datajohdetun markkinoinnin toimintamallien toteuttamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä. Tarjoamme käyttöönne hyväksi todetut mallit ja käytännöt sekä tarvittavat teknologiat. Autamme asiakkaitamme myös tulosseurannan teknisessä rakentamisessa sekä raportointityökalujen käyttöönotossa. 
Liidien generointi
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kysyntää. Me autamme tuottamaan myyjillesi laadukkaampia liidejä optimoimalla konversiopisteet sekä kehittämällä tulosten seurantaa ja liidien hallintaprosessia.
Myynnin tehostaminen
Myyjällä ja myyntitapaamisilla on ratkaiseva rooli kompleksisessa yritysmyynnissä. Autamme tehostamaan myyntikäyntejä myyntiprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen. Tiedämme, kuinka parannat myyntikäyntien laatua ja varmistat, että brändi ja markkinointisanoma välittyvät yhdenmukaisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa.