Lukulistasi on tyhjä

Lähetä lukulista sähköpostiisi

Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen

Markkinoinnin tehokkuus voidaan todentaa myös numeerisesti – piste. Data-johdetusta markkinoinnista puhuttaessa mittaamiskykyä tärkeämpää on kuitenkin markkinoinnin johtamismallien rakentaminen niin, että tuloksia hyödynnetään systemaattisesti aina tulosten seurannasta markkinoinnin suunnitteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.  

Markkinoinnin tuloksellisuuden analysointiin tehtävät panostukset kasvavat nopeasti – kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 200% vuosivauhtia

Miten te huolehditte kilpailukyvystänne kilpailijoiden lisätessä kyvykkyyksiään datan systemaattisempaan hyödyntämiseen? Markkinoinnin tuloksellisuuden todentaminen sekä numeroista ja euroista puhuminen ovat myös avainasemassa, kun markkinoinnista rakennetaan yrityksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä ja strategisesti merkittävää toimintoa.  

Asiakkaan ostopolun mallintaminen
Asiakkaan ostopoluksi kutsutaan prosessia, joka koostuu kaikista niistä vaiheista, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa saavuttaakseen tavoitteeseensa.
Dataohjattu markkinointi
Autamme asiakkaitamme datajohdetun markkinoinnin toimintamallien toteuttamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä.
Liidien generointi
Markkinoinnin tehtävä on lisätä kysyntää. Me autamme tuottamaan myyjillesi laadukkaampia liidejä optimoimalla konversiopisteet sekä kehittämällä tulosten seurantaa ja liidien hallintaprosessia.
Markkinoinnin automaatio
Autamme sopivan markkinointiautomaatiojärjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja päivittäisessä hyödyntämisessä.
Myynnin tehostaminen
Myyjällä ja myyntitapaamisilla on ratkaiseva rooli kompleksisessa yritysmyynnissä. Autamme tehostamaan myyntikäyntejä myyntiprosessin kokonaisvaltaisen kehittämisen.