Markkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen

Markkinoinnin tehokkuus voidaan todentaa myös numeerisesti – piste. Data-johdetusta markkinoinnista puhuttaessa mittaamiskykyä tärkeämpää on kuitenkin markkinoinnin johtamismallien rakentaminen niin, että tuloksia hyödynnetään systemaattisesti aina tulosten seurannasta markkinoinnin suunnitteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.  

Markkinoinnin tuloksellisuuden analysointiin tehtävät panostukset kasvavat nopeasti – kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 200% vuosivauhtia

Miten te huolehditte kilpailukyvystänne kilpailijoiden lisätessä kyvykkyyksiään datan systemaattisempaan hyödyntämiseen? Markkinoinnin tuloksellisuuden todentaminen sekä numeroista ja euroista puhuminen ovat myös avainasemassa, kun markkinoinnista rakennetaan yrityksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä ja strategisesti merkittävää toimintoa.