Markkinoinnin virittäminen huippukuntoon

Kuluneen vuosikymmenen aikana markkinoinnissa on tapahtunut enemmän muutoksia kuin edellisten 30 vuoden aikana. Tästä huolimatta markkinoinnin organisaatiot ja prosessit ovat muuttuneet melko vähän. Perinteisen mallin mukaiset kampanjabriiffit toimivat huonosti nykyajan digitaalisessa maailmassa, joka koostuu useista toistensa rinnalla toimivista kanavista ja keinoista.

Päämääränä markkinointiviestinnän virittäminen huippuunsa

Alan murroksen myötä markkinoijat joutuvat arvioimaan uudelleen nykyiset markkinointiaktiviteettinsa sekä ulkopuolisten kumppaniensa roolin. Heidän on päätettävä, mitkä kyvyt löytyvät yrityksen omista riveistä ja mitkä on syytä hankkia kumppaniverkostosta. Tutkimustiedon perusteella markkinoinnin huippuosaaminen on suoraan kytköksissä yrityksen suorituskykyyn: Vahvat markkinointitoiminnot parantavat yrityksen arvoa. Yhtäältä B2B-yritysten odotukset markkinointikumppania kohtaan nousevat ja markkinoinnin rooli kasvaa, toisaalta B2B-markkinoinnin muutos on hidasta ja prosessit vaihtelevat yrityksittäin.