Seminaarikooste: Duunaa digi kondikseen

Onnistunut digitaalinen markkinointi pohjautuu laadukkaaseen sisältöön ja sen tehokkaaseen jakeluun. Kohdeyleisöt ja asiakaspolut tulee rajata ja määritellä etukäteen, sisällöt suunnitella hakukäyttäytymistä vastaaviksi ja menetelmien toimivuus analysoida säännöllisesti. Erilaisista datalähteistä tehtyjen löydösten avulla markkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata systemaattisesti ja saada faktatietoa päätöksenteon tueksi.

Joukko markkinoinnin ammattilaisia kokoontui toukokuussa 2019 keskustelemaan alan parhaista käytännöistä Markkinoinnin aamu: Duunaa digi kondikseen -aamiaisseminaarissa. Aamun aikana palattiin tärkeimpien digimarkkinoinnin perusasioiden äärelle. Aiheesta olivat puhumassa Digital Marketing Lead Otto Niinikoski Valveelta, hakukoneoptimoinnin ja kilpailijaseurannan työkaluihin erikoistuneen Cuution toimitusjohtaja Jarno Wuorisalo sekä verkkoanalytiikkayhtiö Hopkinsin seniorikonsultti Mikko Piippo. Aihetta lähestyttiin monesta näkökulmasta: Käsittelyyn pääsivät esimerkiksi ostajapersoonien ja ostopolkujen määrittely, verkkoanalytiikan ylläpito sekä hakukoneauktoriteetiksi pääsyn edellytykset.

Kaiken perustana laadukkaan sisällön ja tehokkaan jakelun liitto

Markkinoinnin tuoreimpiin työkaluihin ja tapoihin satsataan liian usein perusasioiden kustannuksella. Vaikka uudet menetelmät ovat tervetulleita, tehokkaimmat markkinointitavat ovat vuosien aikana pysyneet hyvin samoina, kertoo seminaaria isännöinyt Valveen Digital Evangelist Joonas Rinne.

survey result

Kannattavan digitaalisen markkinoinnin perusta ovat viime kädessä korkealaatuinen, kustannustehokkaasti tuotettu sisältö ja niiden onnistunut jakelu. Markkinointitulosten mittaamiseen on myös saatavilla valtava määrä tietoa, ja dataan perustuva päätöksenteko on nykyään tahtotila valtaosassa yrityksistä.  Kuitenkin vain kolmannes niistä kertoo pystyvänsä muuttamaan datasta saadut löydökset toiminnaksi.

Näillä viidellä vinkillä sisältöjen suunnittelu ja jakelu luonnistuvat

Valveella digitalisesta markkinoinnista vastaava Otto Niinikoski jakaa sisältöjen oikeanlaisen suunnittelun ja tehokkaan jakamisen viiteen eri vaiheeseen. Näitä ovat nykytilan kartoitus, sisältöteemojen suunnittelu, kokonaisuuden hahmottaminen – sisältöjen testaus ja analysointi – sekä tulosten rohkea jakaminen.  Analysoinnin ja suunnittelun merkitys korostuvat jokaisessa vaiheessa, ja myös tärkeimmän kohderyhmän ja sen tarpeiden määrittely muodostavat tärkeän tukipilarin kaikille viidelle eri vaiheelle. Mikään vaiheista ei kuitenkaan toteudu onnistuneesti, ennen kuin nykytilanne on täysin ymmärretty ja tekemiselle on määritelty selkeät tavoitteet sekä mittarit.

Sisällöt ennen optimointia – hyvällä pohjatyöllä hakukoneauktoriteetiksi

Kun hakukonenäkyvyyteen panostetaan, on tärkeää päästää irti ajattelusta, jossa sisältöjä optimoidaan hakukoneille. Olennaisinta on sisällön mielekkyys kohderyhmälle, ja sitä voidaan tutkia analysoimalla ostajapersoonien hakukäyttäytymistä. Kun sisällöt vastaavat käyttäjän tekemiä hakuja, on mahdollista päästä hakutulosten kärkeen ja muodostua hakukoneauktoriteetiksi eli toimijaksi, joka tarjoaa haetusta aiheesta relevanttia, hyvin jäsenneltyä tietoa käyttäjäystävällisessä muodossa.

Vaikka hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat edelleen perinteiset elementit – sivun otsikko eli title, sivun URL-osoite, sivun metakuvaus ja H1-tason otsikko –vähintään yhtä tärkeitä ovat kuitenkin rikas sisältö, väliotsikot, elävä teksti, kuvat, videot, infograafit, oikea terminologia ja latausnopeus. Näillä tekijöillä sivuston kävijäpotentiaalia saadaan kasvatettua huomattavasti. Tuota siis hyvää sisältöä, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin, ongelmiin ja auttaa asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa.

Kuten muissa markkinoinnin toimenpiteissä, myös hakukoneoptimoinnissa kohderyhmän tunnistaminen ja vallitsevan tilanteen ymmärtäminen ovat keskiössä. Oman nykytilan lisäksi on tunnettava myös kilpailijatilanne: Ovatko kilpailijat meitä edellä vai jäljessä? Mihin kilpailijat ohjaavat asiakkaat?  Kilpailijoista voidaan erottautua rakentamalla järjestelmällisesti ulkoista suositusten verkostoa eli linkityksiä alalle ja käsittelemillesi teemoille arvokkailta sivustoilta.

Auktoriteettiaseman säilyttäminen vaatii systemaattisuutta, sillä hakukäyttäytymisen ja teknologian muutoksiin pitää reagoida nopeasti. Yritykseen tulisi luoda kehityksen ja mittaamisen kulttuuri, jossa mitataan paitsi onnistumisia, myös epäonnistumisia.

Web-analytiikan jatkuva ylläpito ja kehitys tuovat parhaan liiketoimintahyödyn

Web-analytiikka tulee nähdä ennen kaikkea prosessina, sillä huonosti suunniteltu analytiikka ei johda mihinkään. Silloinkin data kyllä kerätään ja raportoidaan, mutta lopulta se hautautuu arkistoihin.  Tehokas prosessi pitää toki sisällään datan keruun ja analyysin, mutta siihen kuuluu olennaisena osana vielä kaksi muuta vaihetta: Analysoidun datan perusteella tehdään toimenpide-ehdotuksia, jotka lopulta otetaan osaksi yrityksen toimintatapoja.

Analytiikkadataa voidaan käyttää monin tavoin sivuston kehittämisessä, ja käytössä olevien työkalujen määrä on valtava. Tärkeää on kuitenkin määritellä omaan tarkoitukseen soveltuvat mittarit – mitä dataa juuri me tarvitsemme? Konversion vaikuttavat esimerkiksi selainkohtaiset erot, käyttöjärjestelmä ja resoluutio.

Mittareita saa ja pitääkin muuttaa matkan varrella – mikään ei velvoita sinnittelemään hyödyttömillä mittareilla koko tilikautta. Konversion lisäksi voidaan käyttää myös käänteistä näkökulmaa eli antikonversiota ja miettiä, mikä meni pieleen. Esimerkkejä konversiota haittaavista tekijöistä ovat virheilmoitukset ja hitaus. Kun digitaalinen analytiikka on kunnossa, analytiikka ohjaa markkinointia ja tehostaa sitä asiakaspolun jokaisessa vaiheessa.

Katso seminaaritallenne täältä:

 

Markus Valtonen

Client Director, Growth Marketing Strategist