Strategia syö kasvuhakkerin aamupalaksi

Kasvuhakuisina markkinoijina olemme hirveän kiinnostuneita kaikesta uudesta ja kiiltävästä, joilla saataisiin nopeasti tuloksia aikaiseksi.

Kuinka parantaa:

 • Googlen klikkien määrää eri mainonnan teksteillä
 • somenäkyvyyttä videoilla
 • konversioita chattiboteilla
 • liidien hankintaa ”lead gen” -mainoksilla

ja lista jatkuu…

Kuitenkin se mikä kaikista eniten määrittelee markkinoinnin ja yleisesti yrityksen menestyksen on oikean strategian valinta ja sen implementointi jokapäiväisessä arjessa.

 • Onko valittu oikea markkinapositio ja tunnistettu oikea kohderyhmä, joita voimme palvella parhaiten?
 • Olemmeko tunnistaneet uniikin arvolupauksen ja pystyneet viestimään sekä toimittamaan sitä tarpeeksi vakuuttavasti ydinkohderyhmälle?
 • Onko yrityksen avain kyvykkyydet vaikeasti imitoitavissa ja asiakkaalle tärkeitä?
 • Tunnemmeko riittävän hyvin asiakkaan maailman, kipupisteet, tavoitteet ja tavan ostaa?
 • Onko yrityksen strategia linjassa mission, vision ja arvojen kanssa? Pystymmekö viestimään yrityksen olemassaolon merkitystä riittävällä tasolla?
 • Onko strategia yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kestävä ja merkityksellinen?

Ilman kunnon vastauksia näihin kysymyksiin on kasvuhakkerilla tai markkinoijalla haastavaa toteuttaa liidien generointikampanjoita tai myynnin kasvattamista, jos talon pohjaa ei ole valettu kunnolla.

Heräsin näiden kysymysten äärelle osittain sattumalta. Siskoni perusti kesällä oman fysioterapiayrityksen taitoluistelijoille ja pääsin auttamaan häntä yrityksen liiketoimintastrategian luomisessa. Päätettävien asioiden listalla oli hyvin samoja asioita kuin olin listannut. Piti päättää ydinkohderyhmästä, uniikista arvolupauksesta sekä kanavista, joilla tavoittaa kohderyhmä.

Monesti jo monta vuotta toimineissa yrityksissä on hyvin vakiintuneet käsitykset strategiasta tai tavasta hakea kasvua. Näitä vakiintuneita käsityksiä strategiasta ja asiakkaiden hankinnasta on huomattavasti vaikeampaa muuttaa kuin täysin tuoreessa yrityksessä. Lisäksi markkinoinnin rooli strategiassa ja sen toteuttamisessa on useassa yrityksessä valitettavan pieni. Moni markkinoija on sidottu taktiseen markkinointiin, jossa haetaan nopeita tuloksia rajallisilla resursseilla. Markkinointi on jatkuvaa pienten voittojen hakemista, jossa iso kuva on unohtunut. Merkityksellisyyden puute vaivaa, kun tekeminen on ohjattu pienten osasten optimointiin.

Miten markkinointi voisi kytkeytyä yrityksen strategiaan paremmin?

Valveen kasvupäällikkönä tämä kysymys on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joihin pyrin vastaamaan jokapäiväisellä tekemiselläni. Tässä omia ajatuksiani:

 • Markkinointi on johdettu strategisista ja operatiivisista tavoitteista käsin.
 • Markkinoinnin tärkeimmät tehtävät on tarkasti määritelty ja ne on johdettu tavoitteista.
 • Tavoitteet ovat selkeitä, niiden saavuttamista voidaan mitata selkeällä frekvenssillä (esim. viikko- tai kuukausitasolla)
 • Asiakasymmärrystä pyritään keräämään ja hyödyntämään aktiivisesti
 • Markkinapositiota tutkaillaan jatkuvasti
 • Markkinointi on tärkeässä osassa yrityksen yhteiskunnallisen merkityksen korostamisessa
 • Markkinointi on rohkea eikä tyydy taktiseksi neppailijaksi

Markus Valtonen

Client Director, Growth Marketing Strategist