Cramo

Hyvä liiketoiminnan, strategian ja talouden viestintä auttaa B2B asiakasta lisäämään tuottavuuttaan

Alansa edelläkävijäyritys, pörssiyhtiö Cramo, on vuosia edistänyt niin jakamistalouden ratkaisuja kuin omaa kasvustrategiaansa.

iimeisen kymmenen vuoden ajan tarve avata jatkuvasti päivittyvää strategiaa sijoittajille, sidosryhmille ja asiakkaille on johtanut nopeasti kehittyvään talousviestintään. Valve on kiteyttänyt Cramon viestit ja toimenpiteet helposti ymmärrettävään muotoon mm. vuosikertomukseen, viimeiset kymmenen vuotta.

Vuosikertomus on pörssiyhtiön tärkeimpiä viestinnän työkaluja, ja paljon enemmän kuin edellisen vuoden tulosraportti.

  • 10+vuotta vuosi- ja vastuullisuuskertomuksia
  • B+Report Watch -arvosana
cramo_refe_screen

Jokaiselle raportille on asetettu selkeät mitattavat tavoitteet

 

Vuosikertomuksen tuottaminen on laaja projekti. Se kestää useita kuukausia ja vaatii niin sisäisiä kuin ulkoisiakin resursseja. Tällaisissa projekteissa on olennaista, että yrityksen kumppanilla on ymmärrystä ja näkemystä esimerkiksi yrityksen liiketoimintaperiaatteista ja viimeisimmistä strategisista toimenpiteistä. Toimivan projektinhallinnan ja aikataulutuksen varmistamiseksi ulkoisen kumppanin ja yrityksen välisen yhteistyön ja tulee toimia saumattomasti ja lopputuloksen tulee tuottaa lisäarvoa sekä osakkaille että sidosryhmille. Olen erittäin tyytyväinen monta vuotta kestäneeseen yhteistyöhön Valveen kanssa.

Aku Rumpunen, talousjohtaja, Cramo

Cramon ja Valveen kumppanuudella on ollut yhteinen tavoite - auttaa asiakasta lisäämään tuottavuuttaan.

Yli vuosikymmenen kestäneessä yhteistyössä Valve on toimittanut Cramolle vuosikertomuksen avaimet käteen -periaatteella, sisältäen strategisen suunnittelun, sisällöntuotannon sekä visuaaliset ja digitaaliset ratkaisut. Luottamus Valveen osaamiseen perustuu Valveen syvään liiketoimintaymmärrykseen.

Vuosikertomuksen lisäksi Valveella on ollut olennainen rooli Cramon liiketoiminnan viestimisessä:

  • uudelleenjärjestelyt
  • strategia
  • vastuullisuus
  • osittainen jakautuminen
  • markkinoiden muutokset
  • Cramon visuaalisen viestinnän, äänensävyn ja sijoittajaviestinnän kehittäminen useassa rajapinnassa, mukaan lukien sosiaalinen media.

Vuosikertomuksen lisäksi Valve on kehittänyt Cramon visuaalista brändi-ilmettä sekä tuottanut avaimet käteen -ratkaisuna yrityspresentaatioita, infograaffeja ja sosiaalisen median suunnitelmia sekä palvellut Cramoa yhtiökokoukseen ja pääomasijoittajapäiviin liittyvillä ratkaisuilla. Hollantilainen yhtiö Boels osti Cramon vuoden 2020 alussa tavoitteena saavuttaa johtava asema Euroopan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla.

Valve on suunnitellut ja toimittanut Cramon vuosikertomukset vuodesta 2008.

Cramo_offering_2019_818x349_2-1