Leijona Catering

Vastuullisuus­viestintää ja raportointia - Leijona Catering

Yhteistyön lähtötilanne

Leijona Catering halusi vahvistaa tunnettuuttaan vastuullisena ruokahuollon toimijana. Vastuullisuutta on kehitetty systemaattisesti ja siinä on saavutettu hyviä tuloksia. Leijona halusi kertoa tästä vahvasta vastuullisuustyöstä, tuloksista ja vaikutuksista laajasti kaikille sidosryhmille, etenkin suurelle yleisölle.

Leijona Catering website

Tärkeimmät toimenpiteet

Puolustusvoimien ja rikosseuraamuslaitoksen ruokahuollosta vastaava Leijona Catering oli vuosia rakentunut toimintansa vastuullisuutta, mutta aiheesta ei ollut viestitty. Valve toteutti Leijonalle strategista viestintäsparrausta, vastuullisuusviestinnän sisältösuunnitelman ja käynnisti vastuullisuusviestinnän huomioiden monet eri sidosryhmät ja intressit.

Yhteistyössä Leijona Catering ja heidän asiakkaiden kanssa tuotettiin sisältöä mm. Luonnonvarakeskuksen tekemästä Leijonan hiilijalanjäljen mittauksesta, Leijona Cateringin osallistumisesta Suomen Global Compact työhön sekä ensimmäinen vastuullisuusraportti. Vastuullisuusraportti rakennettiin kuvastamaan vastuullisuustyön vaiheita ja vastuullisuusteot nivotttiin SDG:n standardeihin. Vastuullisuusraportin lisäksi Valve toteutti Leijonan vuosikertomuksen avaimet käteen toteutuksena.

Tärkeimmät saavutukset 

Yhteistyön tärkeimpinä saavutuksina voidaan pitää monipuolisen ja laajan yhteistyökokonaisuuden toimivuutta, sekä lopullisia tuotoksia ja niiden hyödyntämistä Leijonan viestinnässä.

Vastuullisuusraportti oli Leijona Cateringin ensimmäinen laautuaan. Leijona on kehittänyt vastuullisuutta jo pidemmän aikaan, hyvin tuloksin. Tavoitteena oli näin ollen viestiä vastuullisuustyöstä eri sidosryhmille. Vastuullisuusraportin myötä vahvistettiin Leijona Cateringin kilpailuetua markkinoilla ja vastattiin sidosryhmien alati kasvaviin vaatimuksiin yritysvastuusta. 

Sisältöjen ja aktiviteettien elinkaari on pitkä, joten hyödyntäminen eri kanavissa jatkuu vastuullisuusraportin julkaisunkin jälkeen.

Vuosikertomus ja vastuullisuus­raportti yhteistyössä Valveen kanssa onnistui erittäin hyvin. Projekti oli hyvin johdettu ja aika­taulutettu. Haluankin kiittää kovasti Valveen huippu­ammattilaisia, meillä oli kivoja hetkiä - kovan työnteon lisäksi. Kun saimme onnistuneet tuotokset ulos ja julkaistua, tuli mahtava fiilis. Olimme loppu­tulokseen tosi tyytyväisiä, saimme siitä myös hyvää palautetta.”

Suvi Pitkänen, Communications Manager, Leijona Catering Oy

leijonasome