Stora Enso

Stora Enso Trayforma™ - Euroopan laajuinen sisältö­markkinointi

Kysynnän kasvattaminen Euroopassa

Stora Enson Packaging Materials -divisioona halusi nostaa markkinointinsa uudelle tasolle Euroopan laajuisesti ja kutsui Valveen kumppanikseen.  

Ensimmäiseksi tuotealueeksi asiakkaan tiekartalta valittiin Trayforma™-vuokakartonki, jolla voidaan pienentää valmisruokapakkausten hiilijalanjälkeä. Tärkein tavoite oli kasvattaa kysyntää ja tuottaa myyntivalmiita liidejä Euroopassa. 

Vuoden 2020 poikkeusoloissa parhaisiin tuloksiin oli yltänyt sisältömarkkinointikampanja, jossa käytettiin vahvasti digitaalisia kanavia. Sisältöinä toimivat muun muassa webinaari ja ladattava opas. Kampanjan kanavia ja liikenteen lähteitä olivat LinkedIn ja hakusanamainonta, joita optimoitiin jatkuvasti datan ja analytiikan avulla. 

Tulevassa kampanjassa haluttiin hyödyntää onnistumisten oppeja ja monistaa toimenpiteitä.  

Pitkäaikaisena kumppanina Valve tunsi Stora Enson brändin, toimintatavat sekä digitaalisen markkinoinnin työkalut ja prosessit HubSpotissa ja mainonnan kanavissa. Asiakas odotti yhteistyöltä, että suunnittelisimme markkinointia syvällisesti alaa ja liiketoiminnan tarpeita ymmärtäen mutta kuitenkin ketterin menetelmin. Tavoite oli saada ripeästi liikkeelle useita aktiviteettikokonaisuuksia eri tuotealueille kohtuullisessa ajassa ja budjetissa.

Tärkeimmät toimenpiteet

Yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen kuului markkina- ja asiakasymmärryksen terävöittämistä, brändiä tukevia luovia konsepteja, sisällöntuotantoa sekä dataohjattua toteutusta, jota optimoitiin jatkuvasti.

  1. Haastattelimme myynnin edustajia ja asiantuntijoita sekä muodostimme koosteen tärkeimmistä esiin nousseista teemoista ja löydöksistä. 
  2. Suunnittelimme tärkeimpien löydösten pohjalta kampanjalle viestihierarkian ja pääviestit.  
  3. Suunnittelimme kampanjalle visuaalisen ilmeen sekä valokuvasimme tuote- ja tilannekuvia. 
  4. Rakensimme kampanjalle sisältö- ja kanavasuunnitelman. 
    • Pääsisältönä käytettiin HubSpotin päälle toteutettua laskeutumissivua ja laskuria, jolla voi selvittää potentiaalin hiilidioksidipäästöjen sekä muovin käytön vähentämiseen vaihtamalla valmisruokapakkausten materiaalia muovista uusiutuvaan materiaaliin. Laskuri perustuu Stora Enson Life Cycle Assessment -tutkimukseen. 
    • Tukisisältöinä hyödynnettiin infografiikkaa ja asiantuntija-artikkeleita 
  5. Ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkoimme materiaalien ja mainonnan kehittämistä ja optimointia. 

Yhteistyön tärkeimmät saavutukset ja tulokset

Yhteistyön tärkeimpinä saavutuksina voidaan pitää monipuolisen ja laajan yhteistyökokonaisuuden toimivuutta sekä jatkuvaa kehittämistä sisällöistä mainonnan kanaviin. Lisäksi aikataulussa ja budjetissa pysyttiin hienosti.

Kampanjassa hyödynnettiin HubSpotia uudella tavalla, rakentamalla sen päälle laskurityökalu, sekä suora mahdollisuus tuottaa liidejä asiakkaan nykyiseen liidienhallintaprosessiin. 

Sisältöjen ja aktiviteettien elinkaari on pitkä, joten hyödyntäminen eri kanavissa jatkuu yhteistyön edetessä.

”Valveella on osaava ja monipuolinen tiimi, joka on varustettu erinomaisella markkinoinnin strategisella ja taktisella osaamisella aina asiakas­ymmärryksestä, HubSpotiin ja mainonnan kanaviin asti. Olemme heidän kanssaan pystyneet myös hyödyntämään HubSpottia uudella tavalla ja Valve on hienosti mukautunut prosesseihimme ja toiminta­poihimme”

Maija Tahvanainen, Marketing Director, Brand, Stora Enso