En
R4

Erottuvaa markkinointia rakennusalalla - R4 ​

Refekuva R4

"On tämä s**tana työmaa ja hyvä niin!" Miten tehdä erottuvaa markkinointia rakennusalalla?

Aloittaessamme yhteistyön korjausurakointiyritys R4:n kanssa, yrityksellä oli vain yksisivuinen verkkosivu ja sisällöntuotanto lähellä nollaa. R4 oli kuitenkin jo saavuttanut hyvän aseman markkinassa ja 20 miljoonan euron liikevaihdon, kiitos huippuammattilaisten ja tyytyväisten asiakkaiden luoman puskaradion.

Helsingistä kotoisin oleva yritys halusi nostaa markkinointinsa tasolle, joka vastaisi paremmin heidän organisaatiokulttuuriaan ja viestisi kirkkaammin uniikkia arvolupausta. Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin aseman saavuttaminen, jossa R4 Korjausurakointi Oy tunnistetaan alan modernina uudisraivaajana, arvostetuimpana kumppanina ja työnantajana.

“Fiilikset ovat olleet tosi hyvät jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Ensimmäinen kontakti oli jo mahtava ja sen jälkeen oli hyvä keskustelu toimitusjohtajan kanssa. Palaverin aikana konkretisoitui, että tästä tulee hyvä. Eikä se sen jälkeen ole muuttunut. Silloin kun yhteistyö aloitetaan skumpalla, se ei voi olla huono yhteistyö.”

Oskari Lemmetty, Myyntijohtaja, R4

Tärkeimmät toimenpiteet

Ensiksi lähdimme kirkastamaan R4:n uniikkia arvolupausta ja brändiä. Tilanne oli erittäin otollinen, koska R4 oli juuri tehnyt töitä oman kulttuurin ja arvojen vahvistamiseksi luomalla tarinallistetun kulttuuri­käsikirjan Trainers’ Housen avustuksella.

Tämä työ palveli suuresti arvolupauksen kirkastustyötä, sillä olennaisena osana oli tunnistaa yrityksen olemassaolon oikeutus, strategia, missio ja visio, ja kirkastaa se erottuvaan, mutta yksinkertaiseen arvolupaukseen asiakkaalle. Työn aikana Valve haastatteli tärkeimpiä sidosryhmiä ja pyrki löytämään tärkeimmät teemat ja trendit, jotka toistuivat keskustelusta toiseen. Tämän jälkeen kiteytimme löydöksistä arvolupauksen, jonka lopputuotos näkyy nyt R4:n verkkosivuilla.

 

“Alkuun oli hyvä, että meitä haastettiin ja näin piti miettiä, mitä halutaan viestiä ulospäin.”

Jose Hämäläinen, CEO, R4

Markkinointi­strategian kautta suuntaviivat markkinoinnille

Arvolupauksen kirkastuksen jälkeen loimme markkinointistrategian, jossa valittiin tärkeimmät suuntaviivat markkinoinnille. Strategian keskiössä oli kytkeä se liiketoimintastrategiaan sekä yrityksen missioon ja visioon. Strategiassa valittiin kolme tärkeintä tavoitetilaa, markkinoinnin keinot ja fokusalueet, sekä tiekartta ja toimintamalli. Fokusalueiksi valittiin brändin ja tunnettuuden kehittäminen, myynnin kasvattaminen ja tehostaminen sekä brändipolun viitoittaminen.

Tiekartan tärkeimmiksi toimenpiteiksi valittiin:

  1. Verkkosivuston uudistus
  2. Visuaalisen ilmeen ja arvolupauksen jalkautus muihin materiaaleihin ja kanaviin
  3. Tunnettuuden kehittäminen sisältömarkkinoinnilla ja viestinnällä
  4. Markkinoinnin automaation ja CRM:n (HubSpot) käyttöönotto
  5. Dataohjatun markkinoinnin toteutus (sis. maksettu mainonta ja konversio-optimointi)

 

“Mitä ikinä me halutaan tai tarvitaankin, niin minusta tuntuu että Valveen tiimi on jo askeleen edellä. Ennakointia ja meidän tarpeemme ymmärtämistä. Te tiedätte, mitä me tarvitaan ennen kuin me itse tajutaan sitä.”

Oskari Lemmetty, Myyntijohtaja, R4

Tärkeimmät saavutukset

Olemme jalkauttaneet kirkastetun arvolupauksen ja markkinointistrategian päivittämällä uudet verkkosivut ja aloittaneet sisältömarkkinoinnin, jossa yksi fokusalueista on referenssien julkaisu. Sisällön keskiössä ovat olleet R4:n tarina, asenne, kulttuuri ja erottautumistekijät. Lisäksi olemme tuoneet vahvasti esille työntekijöitä sosiaaliseen median kanaviin ja verkkosivuille. Koska R4 kasvaa vahvasti, yksi keskeisimmistä töistä on ollut työnantajabrändin vahvistaminen rekrytointimarkkinoinnilla.

Markkinoinnin ja myynnin tärkeimmäksi työkaluksi valittiin HubSpot, jonka avustuksella markkinointia on pystytty pyörittämään yhden ohjelmiston avustuksella. HubSpotin avulla olemme kyenneet toteuttamaan dataohjattua toimintamallia paremmin, kun kaikki markkinoinnin työkalut on integroitu saman ohjelmiston alle, jolloin markkinoinnin analytiikka on rikkaampaa. Lisäksi HubSpot on toiminut myynnin CRM:nä, jonka avulla R4 on pystynyt ottamaan paremmin koppia tarjouspyynnöistä, jotka ovat tulleet markkinoinnin avustuksella.

R4-toteutukset

Asiakkaan palaute

”Olen tykännyt, että yhteistyölle on jatkumoa, ennen on ollut vaan yksittäisiä projekteja. Kumppanuus toimii hyvin ja olen siitä todella onnellinen. Lisäksi mukana on mahtavia tyyppejä ja on ollut ilo tehdä töitä yhdessä.”

Jose Hämäläinen, CEO, R4
_SAM5795

“Kun on löytynyt tällainen kumppani, on omilta harteiltaan voinut laskea ison taakan. Kun on tiimi täynnä rautaisia ammattilaisia omine vahvuuksineen ja hyvä projektijohtaja Aleksandra, pystyy luottamaan, että sovitut asiat hoituvat ja odotukset vähän ylittyvät. Se on parasta. Huoli on viety pois ja tilalle on tullut vapaus ja vaivattomuus. Kokonaisuutena olemme hyvin tyytyväisiä ja sen takia olemme laajentaneet yhteistyötä. Odotan jatkossa suhteelta paljon hyviä tuloksia.”

Oskari Lemmetty, Myyntijohtaja, R4
_SAM5706

Kysy lisää:

Meyer-Aleksandra

Aleksandra Meyer

Content Strategist

Valve_2017_People_Square_BW_BW_Markus_Natri_WEB

Markus Natri

Senior Copywriter, Brand Strategy Lead +358 40 589 5670

Markus_Valtonen_verkkosivut

Markus Valtonen

Client Director, Growth Marketing Strategist +358 50 512 0023

Hae sivustolta:Search our site: